Bestuur & Politiek

Kinderbijslag voor Oekraïense kinderen

Naar aanleiding van het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van de Europese Unie van 4 maart 2022 hebben personen uit Oekraïne die momenteel de status van tijdelijke bescherming genieten in ons land toegang tot de sociale rechten, waaronder het recht op kinderbijslag. 

Als instelling van openbaar nut die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van de Brusselse kinderbijslagregeling, willen wij u ervan op de hoogte brengen dat kinderen die met de status van tijdelijke bescherming in België mogen verblijven en die in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, aanspraak kunnen maken op het recht op Brusselse kinderbijslag.

De kinderbijslag kan verkregen worden bij een van de vijf kinderbijslaginstellingen in Brussel: 

  • Brussels Family (privéfonds) - 02 227 19 60  
  • Famiris (openbare instelling) - 0800 35 950
  • Infino Brussel (privéfonds) - 02 211 08 50
  • KidsLife Brussel (privéfonds) - 078 48 23 45
  • Parentia Brussel (privéfonds) - 02 302 55 55

 

Meer :