Vacature: HR Medewerker

De gemeente Oudergem wenst een HR Medewerker.

 

De gemeente Oudergem is het overheidsniveau dat het dichtst bij de Oudergemse burger staat. Ze organiseert de diensten aan de bevolking, openbare netheid, stedenbouw, begraafplaatsen, gebedsplaatsen ... Ze creëert infrastructuren en stelt ze ter beschikking van de burgers (scholen, kinderdagverblijven, sport- en cultuurcentra), regelt de belastingheffing, het onderhoud en de renovatie van de openbare ruimtes, organiseert de sociale bijstand, het onderwijs en de kinderopvang, de ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling, mobiliteit, cultuur enz.

 

Vereist profiel

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma (graduaat) 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in opleiding of rekrutering 
 • Zin voor initiatief, kritisch kunnen denken en analyseren 
 • Zin voor organisatie, ruimdenkend en een teamplayer zijn

 

Missie

Zorgen voor de vlotte werking van de 'soft HR' -activiteiten binnen de organisatie (rekrutering, promotie, opleiding, evaluatie, interne mobiliteit) om bij te dragen aan een organisatie waarin de vaardigheden van individuen volledig kunnen worden ontplooid door bij te dragen aan de essentiële behoeften van de organisatie en ze voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. 

Rekrutering/Promotie/Interne Mobiliteit 

 • De rekrutering voor alle vacatures binnen de organisatie intern of extern coördineren (behoefteanalyse, helpen bij het opstellen van functiebeschrijvingen en advertenties, jobaanbiedingen publiceren, selectieprocedures organiseren, rapporten opstellen, antwoorden aan kandidaten enz.) 
 • Een cv-database samenstellen. 
 • De jaarlijkse planning opstellen voor de rekruteringen/promotie en interne mobiliteit, net als de jaarlijkse statistieken 
 • Advies en expertise volgens de innovaties en veranderingen op de arbeidsmarkt 
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van de 'employer branding' in samenwerking met de communicatieafdeling 
 • Coördinatie van uitzendwerkaanvragen en opvolging van de facturatie in samenwerking met de administratiedienst 
 • Coördinatie van stageaanvragen 
 • Analyse en voorspelling van de jobstudentenbehoeften 

Opleiding 

 • Een opleidingencatalogus samenstellen en de diensten en medewerkers informeren over de opleidingsmogelijkheden 
 • Opleidingstrajecten per functie en persoonlijke ontwikkelingsplannen uitwerken 
 • De opleidingsaanvragen beheren en anticiperen op behoeften, rekening houdend met de organisatorische en persoonlijke behoeften van de medewerker of dienst, net als met de doelstellingen van het uitgestippelde opleidingsbeleid 
 • Synergiën voorstellen op het gebied van opleiding met de gemeente, de andere lokale partners of elke andere partner 
 • Een prvisioneel meerjarenplan opstellen, net als een jaarplan dat aan de vakbondsdelegaties en de Raad moet worden voorgelegd 
 • De bijscholing nauwkeurig administratief opvolgen (beheer van de opleidingsaanvragen, bestelbonnen, inschrijvingen, verslagen, opvolging van de facturen, oplijsting van de door elk personeelslid gevolgde opleidingen ...) 
 • Samenwerken met de Preventieadviseur rond Welzijn op het werk: (de lijst van verplichte opleidingen opstellen, de door de preventieadviseur georganiseerde opleidingen opvolgen) 
 • De opleidingen opvolgen (tevredenheid, toepassing van de nieuwe kennis) en een optimalisatie van processen voorstellen 

Evaluatie 

 • De planning van de personeelsevaluaties bijhouden 
 • Het evaluatiebeleid toepassen 
 • Functiebeschrijvingen samen met de diensthoofden bijwerken en ervoor zorgen dat het geheel coherent blijft 
 • De leden van de Beroepscommissie bijeenroepen

 

Ons aanbod

 • Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng. Alle bruikbare anciënniteit wordt volledig overgenomen. 
 • Een voltijds contract met ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Een loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (vakantiegeld en eindejaarspremie), 
 • Maaltijdcheques, 
 • Een bijdrage in de kosten van openbaar vervoer, gratis abonnement op de MIVB, 
 • Een hospitalisatieverzekering 
 • De mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen). 
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur uw CV en een begeleidende brief naar Jobs@cpas-auderghem.brussels

Uiterste datum voor indiening van sollicitaties: 19/09/2022

Succesvolle kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen in oktober.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.