Vacature: Juridisch medewerker - Student in de rechten (Master of Bachelor)

 

Het gemeentebestuur van Oudergem is op zoek naar een student (master of bachelor) in de rechten om te werken in een klein, deskundig en gemotiveerd team. Kennis van het Nederlands is eveneens een troef.

Ben je student in de rechten en wil je graag meteen aan de slag? Grijp dan je kans om een mooie carrière te beginnen aan de gemeente Oudergem!

Je hebt een voorliefde voor dienstverlening aan burgers en je wil graag deel uitmaken van een team om je juridische opleiding te vervolmaken op het terrein zelf? 

Je hebt een bachelor in de rechten en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Je wil graag een verschil maken in een omgeving van zinvol werk? 

Je bent opbouwend, volhardend en hebt goede spel- en schrijfvaardigheden? Twijfel dan niet langer en kom erbij! 

Zo kunnen we samen werken aan een mensgerichte organisatie voor een betere dienstverlening aan de burgers.

 

Algemene info

 • Graad: administratief secretariaatsmedewerker/ster
 • Niveau: B1-2-3
 • Dienst: Juridisch
 • Hiërarchische Verantwoordelijke: Gemeentesecretaris

 

Opdrachten

De jurist(e)

 • beheert de juridische dossiers in volgende materies:
  • burgerlijk (aansprakelijkheid, huurcontracten, zakelijke rechten ...)
  • fiscaal (opstellen, op basis van reeds bestaande standaarddocumenten, van belastingreglementen en verslagen aan het College en beraadslagingen over klachten),
  • gemeentelijke administratieve sancties (opstellen en aanpassen van politiereglementen en besluiten over administratieve boetes),
  • overheidsopdrachten (opstellen, op basis van reeds bestaande standaarddocumenten, van bijzondere bestekken en helpen bij het opstellen van gunningsbesluiten),
  • bestuurlijke politie (opstellen van besluiten door de burgemeester, met name inzake onbewoonbaarheid) en toezicht op de procedure voorafgaand aan het aannemen van besluiten;
  • stedenbouw- en milieuvraagstukken (op basis van administratieve dossiers en adviezen van de betrokken diensten: administratief beroep, onderverdeling van gebouwen, advies inzake stedenbouw- en milieurecht enz.)
 • bereidt de juridische procedures voor, leidt ze in en volgt ze op;
 • stelt rapporten, nota's, contracten, juridische correspondentie op onder het toezicht en met de steun van de hiërarchische oversten;
 • blijft op de hoogte van de evolutie van de wetgeving, het vakgebied en/of technieken die verband houden met de functie.

 

Vereiste beroepsbekwaamheden (knowhow)

 • Beheersing van de algemene beginselen van het fiscaal recht en het verbintenissenrecht,
 • Grondige kennis van bestuursrecht (overheidsopdrachten, administratieve sancties), stedenbouwrecht en milieurecht;
 • Over goede redactionele vaardigheden beschikken;
 • Kennis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Beheersing van de informaticatools (Word, Excel, internet ...)

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Kennis van de organisatie en van de context: inzicht in het raderwerk, de structuur en de cultuur van het bestuur, evenals in de politieke, sociale en economische uitdagingen om resultaten te boeken;
 • Weten hoe de taken en de belangrijkste stappen moeten worden omschreven om de doelstellingen te bereiken;
 • Methodisch en rigoureus te werk gaan, georganiseerd zijn en een goede zin voor synthese hebben;
 • Objectief en onpartijdig zijn;
 • Een creatieve geest hebben om passende oplossingen uit te werken voor problemen die zich kunnen voordoen;
 • Oog hebben voor de anderen en communiceren op een doeltreffende wijze die bevorderlijk is voor open communicatie;

 

Aanvullende informatie

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.

Je zal een professionele praktijkoefening uitvoeren (beheer van concrete dossiers uit de praktijk van de juridische dienstverlening) Je mag alle werkinstrumenten meebrengen die je denkt nodig te hebben. Wij bezorgen je ter plekke alle casus-specifieke documentatie (met daarbij de wettelijke en reglementaire bepalingen of gespecialiseerde artikels)

Als je een masteropleiding volgt, kunnen het tijdschema en de duur van de overeenkomst aan je behoeften worden aangepast.

Het gemiddelde netto maandsalaris voor een voltijds equivalent bedraagt +/- 2.048 euro.

Telewerken is mogelijk in een regime van 2 dagen per week voor een voltijdse werknemer.

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van 8 euro,
 • mogelijkheid tot opleidingen ten laste van de werkgever,
 • hospitalisatieverzekering,
 • +/- 36 verlofdagen voor een voltijdse werknemer.

 

Interesse?

Solliciteer via recrutement1160@auderghem.brussels, ten laatste tegen 18 juni 2023.