Vacature: OCMW - Gezinshulp

Aanwerving van een gezinshulp in de thuiszorgdienst (vast - halftijds) - OCMW

 

Algemene inlichtingen

 • Rang : gezinshulp
 • Niveau : D 1-2-3
 • Dienst : thuiszorgdienst 

 

Hiërarchische afhankelijkheid

De gezinshulp staat onder het hiërarchische gezag van de manager (A1) die verantwoordelijk is voor de thuiszorgdienst.

 

Beschrijving van de functie

Algemene opdracht van de functie

Mensen, indien mogelijk op participatieve wijze, helpen met de taken van het dagelijks leven die zij niet of niet meer alleen kunnen uitvoeren, om hun welzijn te waarborgen en hun onafhankelijkheid te behouden.

Voornaamste activiteiten van de functie

 • Het schoonhouden van de woning van de begunstigde:
 • de vloer schoonmaken met water (geen was of andere soortgelijke producten)
 • stofzuigen
 • afstoffen van meubels, plinten, enz.
 • onderhoud van sanitaire voorzieningen
 • onderhoud van apparatuur in de keuken
 • onderhoud van gangen en trappen in geval van een in de huurovereenkomst opgenomen overeenkomst met de eigenaar, met uitzondering van kelders, zolders en tuinen
 • reiniging en desinfectie van toiletten en urinoirs
 • lakens verschonen en bedden opmaken
 • schoonmaken van tegels indien als het geschikte materiaal voorzien is
 • De bovenkant van kasten schoonmaken als ze de juiste uitrusting voorzien is (ladder).
 • Vuilnisbakken naar beneden brengen of op het voetpad zetten
 • Schoonmaken van gordijnen en draperieën (twee keer per jaar).
 • Waken over het welzijn van de persoon
 • De was doen met de hang of met een wasmachine. Indie nodig naar een wassalon gaan.
 • Boodschappen doen in de omgeving
 •  Zorgen voor de bereiding van maaltijden
 • Strijken
 • Kleine naaiklusjes doen
 • Observeer of de persoon comfortabel, goed gevoed en voldoende gehydrateerd is
 • De begunstigde bijstaan in medische of administratieve procedures
 • De persoon begeleiden naar de dokter
 • De begunstigde eventueel vergezellen in geval van ziekenhuisopname indien de persoon alleen is
 • Op bezoek gaan in het ziekenhuis
 • Op verzoek van de begunstigde hem/haar te voet, per taxi of met het openbaar vervoer begeleiden
 • wandelen of winkelen, op verzoek van de begunstigde
 • Luisteren naar de verzorgde persoon
 • Morele steun en troost bieden rekening houdend met het beroepsgeheim
 • Op deontologisch vlak: breng de verantwoordelijke van de dienst op de hoogte van elk probleem en bespreek het niet met de begunstigden.

 

Gedragscompetenties

 • Ik mobiliseer middelen om een probleem / een ongewone situatie het hoofd te bieden.
 • Ik bepaal en organiseer op coherente wijze de prioriteiten en stappen die nodig zijn om mijn doelstellingen en/of activiteiten te verwezenlijken.
 • Ik heb gevoel voor openbare dienstverlening en respecteer de belangrijkste principes daarvan. Ik handel in overeenstemming met de normen van goed vakmanschap. Ik zorg ervoor dat het algemeen belang prevaleert boven bijzondere belangen.
 • Ik pas mijn gedrag en werkwijze aan, aan de context en de mensen, om efficiënt te kunnen functioneren.
 • Ik zet energie en vastberadenheid in om mijn doelstellingen te bereiken met een constante zorg voor kwaliteit.
 • Ik reageer constructief op een problematische situatie / dwang / druk of op een situatie die ik als zodanig ervaar, om mijn missie na te streven. 
 • Ik interesseer me voor mijn gesprekspartner, zijn of haar emoties en waarden, die ik probeer te begrijpen terwijl ik neutraal blijf.
 • Ik werk samen met anderen om doelen te bereiken. Ik deel middelen en handel in steun en solidariteit.

 

Voorwaarden en contract

 • Variabele werktijden
 • 8€ maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot verdere opleiding
 • Werkgeversbijdrage in vervoerskosten (openbaar vervoer en fiets)

 

Interesse?

Bij interesse, stuur uw CV, motivatiebrief en getuigschrift van gezinshulp naar: jobs@cpas-auderghem.brussels voor 25/12/2022.