Vacature: OCMW - Hoofdbestuurssecretaris - Dienst Ontvangsten

 

IN TE VULLEN VACATURE

Contract COD - Hoofdbestuurssecretaris bij de dienst Ontvangsten (OCMW)

 

GEZOCHT PROFIEL, COMPETENTIES, OPLEIDINGEN, ERVARING

 • In het bezit zijn van een masterdiploma 
 • Managementervaring gewenst en minstens 5 jaar anciënniteit bij een soortgelijke dienst

 

OPDRACHTEN VAN DE DIENST ONTVANGSTEN

De hoofdopdracht van de dienst Ontvangsten bestaat erin de regelmatige uitgaven te vereffenen en de schulden van het centrum in te vorderen onder het gezag van de financieel directeur-ontvanger, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Overeenkomstig de richtlijnen van de financieel directeur-ontvanger verzamelt, actualiseert en communiceert de dienst de financiële informatie, waarborgt hij de betrouwbaarheid ervan en brengt hierover verslag uit overeenkomstig de voorschriften van de organieke wet.
Overeenkomstig de richtlijnen van de financieel directeur-ontvanger ziet de dienst toe op de bescherming van de activa van het OCMW, onder meer in het kader van het interne controlesysteem.
 

ROL VAN DE FUNCTIE

 • Het hoofd van de dienst Ontvangsten ondersteunt de financieel directeur-ontvanger bij de uitvoering van de opdrachten die hem/haar bij wet zijn toegewezen (organieke wet betreffende de OCMW's, wetgeving betreffende rusthuizen, enz.) en vervangt de betrokkene wanneer hij/zij afwezig is.
 • Het diensthoofd is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de dienst en ziet toe op de uitvoering van de opdrachten die aan de medewerkers onder zijn/haar verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd, in overeenstemming met de richtlijnen van de financieel directeur-ontvanger.
 • Hij/zij helpt de ontvanger ook bij het controleren, documenteren en verbeteren van de processen en procedures die van invloed zijn op de financiën en de boekhouding van het centrum. Hij/zij werkt daartoe nauw samen met de financieel directeur-ontvanger. 
 • Hij/zij beheert de dienst en de opdrachten van de dienst met vooruitziende blik en proactief, om het goede verloop ervan te garanderen.

 

SPECIFIEKE, NIET-LIMITATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

 • De financieel directeur-ontvanger vervangen indien hij/zij afwezig is.
 • In samenwerking met de financieel directeur-ontvanger:
  • management ontwikkelen op basis van doelstellingen (uitwerken van individuele en collectieve doelstellingen);
  • de activiteiten van de dienst analyseren en er verslag over uitbrengen;
  • de processen en procedures van de dienst ontwikkelen en optimaliseren.
 • In samenwerking met de financieel directeur-ontvanger en de interne controleur de processen en procedures  die van invloed zijn op de financiën en de boekhouding van het centrum analyseren, documenteren en optimaliseren.
 • Onder het gezag van de financieel directeur-ontvanger invorderingsdossiers en -strategieën opstellen.
 • Zorgen voor een goede samenwerking met de andere diensten, en in het bijzonder met de dienst Financiën en de diensten van het rusthuis.
 • Alle opdrachten uitvoeren die de financieel directeur-ontvanger de dienst heeft toevertrouwd in het kader van de wettelijke voorschriften die op hem rusten.

 

AANBOD

Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng, een contract van onbepaalde duur met heel wat opleidingsmogelijkheden. Een loon volgens de barema's van het openbaar ambt (vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, een deelname in de kosten van abonnementen voor het openbaar vervoer, een gratis MIVB-abonnement, een hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid tot een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen). Relevante anciënniteit wordt volledig overgenomen. Een aantrekkelijke vakantieregeling.

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw cv en motivatiebrief, en een kopie van uw diploma naar het volgende adres: jobs@ocmw-oudergem.brussels

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 15/09/2022

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.