Vacature : Soft HR administratief secretaresse op de personeelsafdeling (M/V/X)

Bent u op zoek naar een uitdaging en wilt u deelnemen aan een veranderingsproces in een dienstverlenende omgeving?

Wilt u een impact hebben in een zinvolle omgeving en de fusie van twee HR-afdelingen (gemeente en OCMW) van een Brussels bestuur implementeren?

Ben je constructief, volhardend en positief, heb je enkele jaren ervaring als HR-, rekruterings- of opleidingsgeneralist en wil je een meerwaarde creëren, aarzel dan niet en kom bij ons werken!

Laten we samen bouwen aan een efficiënte en mensgerichte organisatie voor een betere dienstverlening aan de burger.

 

Hoofdtaken:

Aanwerving/Promotie/Interne Mobiliteit:

 • Coördinatie van de aanwerving voor alle vacatures binnen de organisatie (behoeften analyse, hulp bij het opstellen van functiebeschrijvingen en advertenties, publicatie van aanbiedingen, organisatie van selectieprocedures, opstellen van verslagen, antwoorden aan kandidaten,…)
 • Een CV-database opbouwen
 • Opstellen van de jaarplanning inzake aanwerving/bevordering en interne mobiliteit en de jaarstatistieken
 • Advies en expertise over innovaties en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker branding in samenwerking met de communicatiedienst
 • Coördinatie van aanvragen voor interim contracten en follow-up van de facturatie in samenwerking met de administratieve dienst van Residentie Reine Fabiola
 • Coördinatie van stageverzoeken
 • Analyse en plannen van studentenbehoeften

Opleiding

 • Een opleidingscatalogus samenstellen en diensten en het personeel informeren over opleidingsmogelijkheden
 • Opstellen van opleidingstrajecten per functie en persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Beheer van opleidingsaanvragen en de behoeften voorzien rekening houdend met de organisatorische en persoonlijke behoeften van de agent of afdeling en de vastgestelde doelstellingen van het opleidingsbeleid
 • Synergiën voorstellen op het gebied van opleiding met de gemeente, andere lokale partners of andere partners
 • Het opstellen van een meerjarenplan voor de toekomst en een jaarplan dat aan de vakbondsdelegaties en de Raad Sociale Zaken moet worden voorgelegd
 • Strikte administratieve follow-up van voortgezette opleinding (beheer van opleidingsaanvragen, bestelformulieren, inschrijvingen, verslagen aan PB/RSZ, follow-up van facturen, lijst van door elk personeelslid gevolgde opleidingen, enz.)
 • Samenwerking met de preventieadviseur in het kader van welzijn op het werk: (opstellen van de lijst van verplichte opleidingen, follow-up van de door de preventieadviseur georganiseerde opleidingen)
 • Follow-up van opleidingen (voldoening, gebruik van nieuwe kennissen) en voorstellen voor procesoptimalisering

Evaluatie:

 • Follow-up van het tijdschema voor personeelsbeoordelingen
 • Toezending van evaluatieformulieren
 • Oproeping van de leden van het beroepsComité

Nevenactiviteiten van de functie

 • Bijstand bij de begroting en controle van het kader
 • Hulp bij het bijwerken van verordeningen
 • Bijstand bij het opstellen van statistieken en reporting
 • Ondersteuning voor het vooruitzichte beheer van het personeel
 • Alle andere werkzaamheden van administratieve aard verrichten om de goede werking van de afdeling te waarborgen
 • Het uitvoeren van ad hoc opdrachten ter ondersteuning van de HRD
 • Alle andere opdrachten die door de Secretaris gevraagd worden

Technische vaardigheden

 • Gebruik van standaard IT-instrumenten (Excel, Word, Outlook, ...)
 • Vermogen om gebruik te maken van online computertoepassingen in verband met personeelszaken
 • Goede kennis van de structuren en de werking van de administratie en van de geldende voorschriften (statuut, arbeidsreglement, voorschriften inzake opleidingsbeleid, enz.)
 • Kennis van het personeelskader en het organigram van de administratie
 • Kennis van de wetgeving op het gebied van personeelszaken
 • Kennis van gesprekstechnieken
 • In staat zijn een begroting op te stellen, de uitvoering ervan te controleren en te evalueren
 • Goede schrijfvaardigheid

Gedragsvaardigheden

 • Oplossingsgericht
 • Analytische vaardigheden
 • Georganiseerd
 • Teamgeest
 • Interpersoonlijke vaardigheden

Aanbod

 • Een voltijds vast contract met veel opleidingsmogelijkheden
 • Een salaris in overeenstemming met de salarisschalen voor ambtenaren, verhoogd met ervaring in verband met de functie voor de particuliere sector en volledig voor de publieke sector
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 € en een ziekenhuisverzekering
 • MIVB-abonnement en bijdrage in de kosten van het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (Selor)
 • Mogelijkheid van telewerken
 • Een gevarieerde baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Algemene informatie

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B 1-2-3 (Bachelor graad)
 • Dienst: Afdeling Human Resources
 • Kennis van het Frans is een pluspunt

Geïnteresseerd ?

Aarzel niet te solliciteren bij de afdeling Personeelszaken via het volgende adres: pmagnette@cpas-auderghem.brussels uiterlijk op 13 maart 2023.

Het stadsbestuur beheert de diversiteit actief door al zijn kandidaten gelijke kansen, behandeling en toegang tot de selectie te garanderen.