Vacature: Steward

De gemeente Oudergem is op zoek naar een Steward voor de dienst Mobiliteit.

 

Noodzakelijke toelatingsvoorwaarden

 • Europees onderdaan zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Fysiek geschikt zijn voor de uit te oefenen functie en het medisch onderzoek met goed gevolg ondergaan
 • Vereiste taalcertificaten: elementaire kennis (art. 8 en 9§2) strekt tot aanbeveling

 

Definitie van de functie

In deze functie moet de verbaliserende agent (in een preventieve of repressieve rol) overtredingen vaststellen, bevelen uitvaardigen, waarschuwingen geven en processen-verbaal opstellen.

Werk volgens dagroosters en mogelijk uitbreiding naar namiddagen, avonden en weekends.

 

Opdrachten

 • Zorgen voor de controle op regelmatig en onregelmatig parkeren (wildparkeren)
 • Instaan voor de controle op openbare (nutsvoorzieningen) en particuliere werven
 • Toezicht uitoefenen op de openbare ruimte
 • Voertuigen immobiliseren met een wielklem volgens de bestaande procedure en zorgen voor een volledige opvolging van het dossier
 • Sluikstort bestrijden
 • Eigenaars van dieren vermanen;
 • Onderzoek doen, informatie verzamelen en administratieve dossiers beheren
 • Beheer van de retributies door gebruik te maken van specifieke verbaliseringssoftware (inbreuken vaststellen, gegevens verwerken, brieven opstellen, anomalieën bij de inschrijving verwerken, betalingen controleren, belastingplichtigen opsporen, klachten behandelen, verbaliseringen opstellen, bestanden voor overdracht naar inkohiering opstellen ...)
 • Zorgen voor de loketpermanentie: uitreiking van bewonerskaarten ...
 • Gevolg geven aan klachten van de bewoners
 • De fototheek beheren

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • De bepalingen (ordonnanties, politiereglementen, retributiereglement en wegcode (stilstaan en parkeren)) kennen en waken over de naleving ervan;
 • Beheersing van informaticatools Word, Excel en internet;
 • Zin voor public relations;
 • Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;
 • Kennis van de tweede landstaal is een troef.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Duidelijk en eenvoudig communiceren
 • Verschillende activiteiten tegelijk kunnen beheren (telefoon, publiek ...)
 • Integer en professioneel handelen
 • Assertief optreden: Ik toon respect voor mijn gesprekspartner, ongeacht zijn gedrag
 • Ik kan neen zeggen tegen ontoereikende of buitensporige verzoeken
 • Samenwerken

 

Aanbod

 • Contract van bepaalde duur van 6 maand hernieuwbaar 
 • Voltijds
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro
 • Hospitalisatieverzekering
 • MIVB abonnement
 • Mogelijkheid tot opleiding

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief + kopie van diploma) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar recrutement1160@auderghem.brussels) ten laatste op 28 februari 2023.