Verwerking van persoonsgegevens - werkaanbiedingen

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze werkwijze voor het verzenden van werkaanbiedingen. 

"U" bent een kandidaat voor een job bij het gemeentebestuur van Oudergem. 

"Wij" zijn het gemeentebestuur van Oudergem, 1160 Brussel, en meer bepaald de dienst Human Resources. 

 

Welke soorten gegevens worden verwerkt? 

 • Uw e-mailadres
  Uw toestemming om ofwel de werkaanbiedingen van het gemeentebestuur ofwel die van het OCMW ofwel alle vacatures te ontvangen

Waartoe gebruiken wij die gegevens? 

De verzamelde gegevens worden op basis van uw toestemming gebruikt om: 

 • u nieuwe vacatures te sturen zodra ze verschijnen

Wie krijgt deze gegevens? 

 • Uw gegevens worden buiten het gemeentebestuur aan niemand doorgegeven

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

 • Uw contactgegevens worden bijgehouden tot u uw toestemming intrekt.

Welke zijn uw rechten? 

Uw heeft het recht om : 

 • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
 • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
 • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
 • te vragen dat uw gegevens gewist zouden worden
 • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou opgeschort worden (zonder ze te wissen)
 • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Meer informatie krijgen of een klacht indienen 

Als u geen genoegdoening krijgt met betrekking tot een vraag in verband met uw persoonsgegevens, kunt u onze gegevensbeschermingsfunctionaris contacteren: 

dpo@oudergem.brussels

of per post op het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsfunctionaris, Gemeentebestuur Oudergems, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel. 

U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact