Vuurwerk

De eindejaarsfeesten naderen, en vuurwerk maakt deel uit van de folklore die de hemel verlicht met duizend vallende sterren en de ogen van jong en oud doet stralen. Tegenover dit sublieme schouwspel staat helaas de aanzienlijke schade die vuurwerk toebrengen aan het milieu en aan onze plaatselijke fauna.

Het afsteken van vuurwerk is verboden op het hele grondgebied van het Brusselse Gewest (tenzij toegestaan door de bevoegde overheid), zelfs op privéterrein (zie artikel 34 van het politiereglement). Dit is met name te wijten aan het risico op ongevallen, het gevaar ervan en de gevolgen voor het milieu en het dierenwelzijn.

Gevolgen voor het milieu

Bij een explosie komen miljoenen fijne deeltjes en een grote hoeveelheid gassen en verschillende verbindingen (perchloraten, oxiden en metalen) in de atmosfeer terecht, waardoor het CO2-gehalte aanzienlijk toeneemt. Bovendien komt bij vuurwerk een aanzienlijke hoeveelheid afval (papier, plastic, karton) rechtstreeks in de natuur terecht.

Dit zorgt rechtstreeks voor verontreiniging op verschillende niveaus:

  • Verontreiniging van bodem en waterlopen
  • Besmetting van het ecosysteem (besmetting van vissen, insecten en vogels)
  • Verslechtering van de luchtkwaliteit, waarbij wordt geconcurreerd met de verontreinigingspieken die het gevolg zijn van het wegverkeer.
  • Gezondheidsproblemen: ademhalingsproblemen, hartproblemen, enz.

Gevolgen voor de plaatselijke fauna

Vuurwerk heeft ook gevolgen voor de gezondheid van huisdieren en wilde dieren.

Met een geluidsvolume tot 160 decibel en een reikwijdte tot 40 km omtrek veroorzaakt vuurwerk elk jaar paniek bij honderdduizenden dieren. Dit leidt onder meer tot aanrijdingen, verwondingen, het verlaten van habitats en een hoge mate van stress. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid van de dieren, vooral bij de meest kwetsbare soorten.

Ook huisdieren ondervinden hinder van vuurwerk. Het blijkt namelijk dat het weglopen van een aantal dieren in verband kan worden gebracht met de ontploffingen en de stress die zij veroorzaken. Dit verhoogt het risico op verwondingen of ongevallen.

TIPS

Om uw huisdieren zo goed mogelijk te beschermen tegen de stress van vuurwerk:

  • Houd uw huisdieren binnen, en houd de gordijnen en luiken gesloten.
  • Laat een licht en omgevingsgeluid (bv. radio) aan, zodat het lawaai van het vuurwerk wordt verminderd.
  • Zorg ervoor dat uw hond/kat gechipt en geregistreerd is, zodat u uw huisdier gemakkelijker kunt terugvinden als het wegloopt.
  • Stel uw huisdier niet te veel gerust (tenzij het in totale paniek is). Mogelijk maken zij hieruit op dat er iets mis is en dat hun angst gerechtvaardigd is. Het is het best is om u natuurlijk te gedragen.
  • Straf een dier niet dat tekenen van angst vertoont.