Wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem

Wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem en goedkeuring van de drieparijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de gemeente Oudergem en de Kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de optimalisatie van de geldstromen in het kader van de fiscale ontvangsten
 
 
 
De Raad,
Gezien het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien de Gemeenteraad, in zitting van 30 november 2017, de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem met betrekking tot de optimalisatie van de geldstromen in het kader van de fiscale ontvangsten (hotelbelasting en onroerende voorheffing) en de bijlage hiervan goedkeurde;
Gezien het systeem met transitrekeningen en de procedure voor de gemeentes in de praktijk  vrij zwaar bleek, wenst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de basisovereenkomst aan te passen en een driepartijenovereenkomst met de Kassier van het Brussels Hoofdstedelijk gewest af te sluiten;
gaat akkoord :
  • met de wijziging van de tweepartijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gemeente Oudergem en keurt de drieparijenovereenkomst tussen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de gemeente Oudergem en de Kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de optimalisatie van de geldstromen in het kader van de fiscale ontvangsten goed.