#Dienst Mobiliteit

Drie nieuwe blauwe zones getest

De dienst Mobiliteit maakt zich op om de blauwe zone uit te breiden met drie wijken: Lebon - Paepedelle, Van Lindtsquare en Herdersstaf - Visseri

Meer

Autodelen - Oudergem duwt het gaspedaal in

Oudergem heeft beslist volop in te zetten op deze alternatieve vorm van transport. Doel is om in 2018 een vijftiental standplaatsen te hebben.

Meer

Bewonerskaart: alle online

Sinds 2016 is de bewoners-kaart voor inwoners van Oudergem digitaal. Gedaan met de papieren kaart dus...

Meer

Bike2school: met z’n allen te fiets naar school!

Twee weken lang zoveel mogelijk de fiets gebruiken en zoveel mogelijk spannende en ludieke uitdagingen aangaan

Meer

De “virtuele” bewonerskaart komt aan in de blauwe zones.

DE OUDERGEMSE BEWONERSKAARTEN GAAN ONLINE. De bewonerskaart achter de voorruit van je auto is verleden tijd. Vanaf nu wordt de kaart VIRTUEEL en gaat online. Op 1 januari werd het Oudergemse parkeerplan aangepast aan de nieuwe regionale regelgeving.

Meer

Alternatieve vervoerswijzen

Villo, Cambio, VAP, Zen Car, Fietsboxen,...

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen

Er is, binnen de grenzen van het beschikbare en volgens de onderstaande voorwaarden, een plaats in een fietsbox beschikbaar voor al wie een aanvraag bij het Schepencollege indient.

Meer

Blauwe zones

 

Carte zones bleues

Klik om de kaart te vergroten

 

Blauwe zone, van maandag tot zaterdag : 9u00 tot 18u00

 

 

Meer

Bewonerskaart

De bewonerskaart is slechts geldig voor één nummerplaat en er kan enkel één kaart uitgereikt worden per voertuig.

Meer

Vriendelijk Anders Pendelen

 

VAP biedt u een autostop carpoolingsysteem aan voor korte trajecten in uw gemeente of in de omgeving of om u naar het (metro)station of de bushalte te begeven.

Carpooling VAP is veilig omdat alle deelnemers zich eerst als leden van de vereniging moeten inschrijven. Aangezien de verplichte autoverzekering ook passagiers verzekert, zijn ook carpoolers verzekerd.

Meer

Villo gaat van start in Oudergem

Villo komt naar Oudergem! Het systeem van gedeelde fietsen, naar het voorbeeld van de beroemde Parijse Vélib, zal op termijn 14 stations in de gemeente tellen.

Meer

Cambio in Oudergem

 

Meer

30 km zones

 

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) deelt het wegennet in in hoofdassen, doorvoerwegen (maximum snelheid: 50 km/u) en een netwerk van plaatselijke wegen.

Die locale wegen, de zg. 30 km zones (vanwege die 30 km limiet) zijn bedoeld om het wooncomfort van zones met woonbestemming op te krikken.

Het instellen van dat soort wegen over alle zones is door het Brussels Gewest vanaf 1212 verplicht gesteld.

Meer

Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)

 

Een BEV is een straat met eenrichtingsverkeer waar fietsers (en soms ook klasse A bromfietsers) tegen het verkeer in mogen rijden. Je kunt ze ook fietsende tegenliggers noemen.

Sinds 1 juli 2004 zijn alle eenrichtingsstraten verplicht opengesteld voor fietsende tegenliggers, mits:

- de maximum snelheid er niet boven de 50 km/u ligt
- de wegbreedte (zonder geparkeerde auto’s) minstens 3 m bedraagt
- er geen veiligheidsredenen bestaan die er door geschaad worden (hieronder wordt verstaan situaties als een blinde bocht).

Meer

Mobiliteit

 

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Verdieping -1

Openingsuren

Contact

 

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten.

Meer