Bewonerskaart

 

Voor wie ?

Elk persoon ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente of in het wachtregister van de desbetreffende gemeente, en die woont in gereglementeerde blauwe zone .

Als de aanvrager vrijgesteld is van inschrijving, worden attesten aanvaard afgeleverd door de Federale Openbare Dienst (FOD) Binnenlandse Zaken, de FOD Vreemdelingenzaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de dienst Protocol of een ambassade of consulaat waarvoor de aanvrager werkt.

De bewonerskaart is slechts geldig voor één nummerplaat en er kan enkel één kaart uitgereikt worden per voertuig.

 

Hoeveel bewonerskaarten zijn mogelijk en aan welke prijs ?

Per gezin zijn maximum 2 bewonerskaarten mogelijk.
De jaarlijkse tarieven zij de volgende:

 • 1ste kaart voor 10,00 € (15,00 € vanaf 01.05.2023)
 • 2de kaart voor 50,00 € (120,00 € vanaf 01.05.2023)

Maken deel uit van een gezin, alle personen al dan niet verbonden door bloedverwantschap die hetzelfde hoofdverblijf delen.
 

logo IRISbox

 

 

Hoe een bewonerskaart verkrijgen?

U kunt een bewonerskaart via het elektronisch loket IRISbox krijgen
Alles wat U moet weten over het IRISbox

Eerste aanvraag:
Indien U nog GEEN bewonerskaart hebt en dus een eerste aanvraag indient:

Ga naar de dienst Mobiliteit van het Gemeentebestuur en breng verplicht documenten mee :

 1. Uw identiteitskaart
  of een volmacht samen met de identiteitskaart van de aanvrager wanneer deze de aanvraag niet persoonlijk doet.
 2. Indien de aanvrager eigenaar is van het voertuig:
  Het originele kentekenbewijs van het voertuig uitgegeven door de DIV.


Indien als de aanvrager geen eigenaar is van het voertuig, het bewijs dat hij er permanent over beschikt, namelijk:

Als het een leasingwagen betreft

Een kopie van het leasingcontract die op een uitdrukkelijke wijze de kentekenplaat en de naam van de aanvrager of een attest dat de band tussen de leasingfirma en de firma die de aanvrager in dienst heeft, vermeldt.

Als het een bedrijfswagen betreft

Een attest op papier met briefhoofd van de firma met vermelding dat de aanvrager de permanente gebruiker is van het voertuig.
De statuten van het bedrijf als de eigenaar van het voertuig beheerder of bestuurder van het bedrijf is.

Als de wagen op naam van een derde staat

Een kopie van het geldige verzekeringscontract dat vermeldt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is

 

Wat moet je doen in geval van verandering van nummerplaat

De aanvraag kan worden ingediend bij de  dienst Mobiliteit voorzien van alle documenten vermeld op deze pagina of per mail : mobilite@auderghem.brussels

 

Vernieuwing

De bewonerskaart is een jaar geldig.

Indien U al een bewonerskaart hebt en dus de vernieuwing aanvraagt zonder wijziging van de nummerplaat.

Mogelijkheid 1 : U hebt een e-mail adres.

 • Doe een overschrijving op rekening nr. BE36 0971 2016 2081
  Vermeldt de nummerplaat van het betrokken voertuig in de mededeling.
 • Zendt u een email aan mobilite@auderghem.brussels met uw personalia (naam, voornaam, adres en nummerplaat van het voertuig, uw GSM nummer indien ter beschikking  )


Mogelijkheid 2 : U hebt geen e-mail maar wel een GSM nummer

 • Doe een overschrijving op rekening nr. BE36 0971 2016 2081
  Vermeldt de nummerplaat van het betrokken voertuig en uw gsm nummer in de mededeling.
  (pas op: gebruik geen punttekens of streepjes, alleen letters en cijfers)

Mogelijkheid 3 : U hebt geen e-mail en geen GSM nummer

Dienstafspraak naar de dienst Bevolking van het Gemeentebestuur en breng verplicht de volgende documenten mee.

 

Nuttige inlechtingen

Geldigheidsduur van de kaart

De vrijstellingskaart is enkel geldig voor de nummerplaat en de sectoren die worden toegewezen bij de inschrijving.

U bent een bewoner met een voertuig met een buitenlandse nummerplaat

Elke persoon die in België verblijft en die over een voertuig beschikt dat is ingeschreven in het buitenland, moet dit laten inschrijven in België met uitzondering van de 5 gevallen opgesomd in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001.
 U kan een tijdelijke bewonerskaart krijgen voor 10 €,  voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf de aanvraag en tot inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.

 

Vrijstellingskaart "ONDERNEMINGEN"

Voor wie ?

De houders van een vrij beroep, de zelfstandigen en de ondernemingen met maatschappelijke of exploitatiezetel in de gereglementeerde parkeersector van de gemeente kunnen genieten van een ondernemingskaart
Het aantal kaarten is begrensd tot 2 kaarten per "onderneming"". Elke ondernemingskaart betreft één nummerplaat en er kan slechts één kaart per voertuig uitgereikt worden.

Hoe te verkrijgen ?

Ga naar de dienst Mobiliteit van het Gemeentebestuur met het kentekenbewijs van het betrokken voertuig en de statuten van de onderneming.

Het formulier downloaden.

Hoeveel en aan welke prijs ?

200€ per "verjaardag" jaar per kaart

 

OPMERKING

Het voornoemd geëxpliciteerd proces betreffende de vrijstellingskaarten is geldig zolang de nieuwe virtuele kaart niet in toepassing is.

 

Vervangingsvoertuig

In het geval dat u een vervangingsvoertuig zou moeten hebben (na een pech, een ongeluk,…), moet u de dienst mobiliteit zo snel mogelijk informeren: een tijdelijke kaart kan kosteloos worden geactiveerd in onze software!

Neem contact op met de dienst Mobiliteit per telefoon op 02/676.48.76 of via e-mail : mobilite@oudergem.brussels

 

 

Meer :

 

logo IRISbox