Bestuur & Politiek

Evaluatie van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » : Kennisneming

De Raad,
Overwegend de Motie “Oudergem Gastvrije gemeente” goedgekeurd door de Gemeenteraad op 01/03/2018 ;
Overwegend de afspraken genomen in deze Motie en de verscheidene acties ondernomen in dit kader, alsook de evaluatie dat ervan uitvloeit binnen het Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem;
Overwegend dat een vergadering, bestemd voor de inwoners ,voorzien is op 11 maart met als thema  « Recht van de migranten in transitgebieden en de solidaire bewoners, inbegrepen de (niet-begeleide buitenlandse minderjarigen) », en de samenwerking met de  CIRÉ, en het Burger platform ;
Overwegend dat de videoclips uitgevoerd werden door « Oudergem 11-11-11 » in samenwerking met het Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem om te getuigen over de acties uitgevoerd door de solidaire burgers van Oudergem;
Beslist :
Kennis te nemen van :
  • Het evaluatierapport van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » ;
  • De vidéo ‘s uitgevoerd door « Oudergem 11-11-11 » over de acties uitgevoerd door de solidaire burgers van Oudergem;
  • Het programma van de informatiezitting van 11 maart 2019 met als thema  « Recht van de migranten in transitgebieden en de solidaire bewoners, inbegrepen de (niet-begeleide buitenlandse minderjarigen) », en de samenwerking met de  CIRÉ, en het Burgerlijkle platform.