Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de vermelding "Ouder 1 en 2"

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
De ophef in Frankrijk over de aanspreking van de wettelijke vertegenwoordigers van een kind op schoolformulieren (de suggestie was "ouder 1 - ouder 2") is onlangs naar België overgewaaid.
In de Brusselse editie van LDH van 28 februari (p. 19) lezen wij dat de schepen voor Jonge Kinderen in Sint-Pieters-Woluwe het initiatief heeft genomen om deze vermelding "ouder 1 - ouder 2" op het inschrijvingsformulier voor kinderdagverblijven te gebruiken.
Ondanks de lovenswaardige en begrijpelijke intentie, merken wij dat de aanspreking niet in goede aarde valt bij de mogelijke betrokkenen. Wij willen van deze gelegenheid gebruikmaken om een balans op te maken van de situatie in Oudergem.
  1. Kunt u bevestigen dat zo'n initiatief (wijziging van de gebruikelijke termen op de inschrijvingsformulieren) in Oudergem niet is genomen?
  2. Heeft u al nagedacht over de beste manier om bij de aanspreking van de wettelijke vertegenwoordigers van een kind rekening te houden met de realiteit van anders samengestelde gezinnen? En zo ja, wat zijn dan de opties?
Bedankt voor uw antwoorden.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame en mevrouw Florence Couldrey, schepenen
Geachte mevrouw Maelschalck,
Geachte heer Jérémy Van Gorp, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD,
Net als u hebben wij de berichten in de media gelezen over de ophef rond Ouder 1/ Ouder 2.
In de administratieve documenten van de dienst Jonge Kinderen van onze gemeente Oudergem wordt reeds rekening gehouden met zoveel mogelijk gezinsvormen. Op dit moment luidt de eerste regel: Ouders/Vertegenwoordiger van "..."Net onder twee kolommen. Eén voor Mevrouw, een andere voor Mijnheer. Er wordt met andere woorden rekening gehouden met verschillende situaties. Binnenkort zullen de administratieve documenten als volgt gaan: Ouders/Vertegenwoordiger van "…", gevolgd door een eerste kolom Mijnheer/Mevrouw en een tweede kolom met eveneens Mijnheer/Mevrouw. Op die manier omvatten de administratieve documenten alle verschillende gezinsvormen.
De inschrijvingsformulieren van onze vier scholencentra zijn gestandaardiseerd en gebruiken de termen: vader - moeder - voogd en andere. Dit geeft de vertegenwoordiger van het kind die het document invult meerdere keuzes. 
Bij andere schoolcommunicatie wordt systematisch "Geachte ouders" gebruikt.
De verschillende termen die gebruikt worden, bewijzen volgens ons dat onze diensten rekening houden met alle verschillende gezinssamenstellingen. Wij blijven uiteraard openstaan voor alle suggesties om onze communicatie met de ouders verder te verbeteren.