Bestuur & Politiek

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 november 2014 betreffende “de delegatie aan het Schepencollege van de verantwoordelijkheid om een aanvullende regelgeving van politie over het wegverkeer te nemen”.
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 30 juni 1995 "Verkeerspolitie : Aanvullende reglement op de politie van het wegverkeer";
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;
Gelet op het algemene reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de maatregelen de gemeentewegen betreffen;
Overwegende dat het noodzakelijk is de bestaande signalisatie op de gemeentewegen aan te passen en bij te werken;
Gelet op de beraadslagingen houdende "Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen" met referentie :
  • 002/03.03.2020/B/0045
  • 002/20.08.2020/B/0037
  • 002/10.11.2020/B/0021
KENNIS NEEMT
De veranderingen van 3 maart, 20 augustus en 10 november 2020 aangebracht door het College van Burgemeester en Schepenen op aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.