Bestuur & Politiek

Begroting van het OCMW - Dienstjaar 2021 – Voorlopige goedkeuring

De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de openbare Centra voor maatschappelijk Welzijn, en meer bepaald artikel 87 en 88 ;
Gelet op de omzendbrief van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest houdende de richtlijnen aan de openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voor de opstelling van de begroting ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald artikel 117;
Gelet de vergadering van het Onderhandelings Comité tussen de Gemeente en het O.C.M.W. van 10 november 2020;
Gezien de begroting van het O.C.M.W. goedgekeurd werd door de RMW op 12 november 2020;
Beslist
De begroting voor het dienstjaar 2021 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem voorlopig goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal in vijfvoud overgemaakt worden aan de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die belast is met de verzending naar de Voogdijoverheid van het Brusselse Gewest