Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer François Lebovy en Mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): Misdaad in Oudergem

Meneer de Voorzitter,
Meneer de Burgemeester,
Dames en heren Schepen,
Beste collega's,
In de afgelopen weken, toen we met bewoners  in Oudergem spraken, leek het ons dat er de laatste tijd een aanzienlijk aantal overvallen en pogingen tot overvallen zijn gepleegd. Met diefstal bedoelen we natuurlijk inbraken, maar ook bedrieglijke overvallen waarvan de ouderen het slachtoffer zijn, of, wat ongebruikelijker is, maar net zo zorgwekkend, de diefstal van dieren.
Wij vragen ons dan ook af of deze indruk geobjectiveerd is en waar staat Oudergem in 2020 ten opzichte van andere jaren? Wat zijn de gemeentelijke initiatieven op het gebied van preventie ten aanzien van de burgers?
Is er bovendien een bijzondere bewaking van de beveiliging van afgelegen plaatsen die 's nachts niet worden bezocht, zoals het Rode Klooster?
Dank u voor uw antwoord.
Pauline Vermeiren en François Lebovy, gemeenteraadsleden van Ecolo-Groen
  • Antwoord van de heer Didier Molders, Schepen :
Mevrouw, Meneer,
Laat me je bedanken voor je vraag.
Wat de statistieken betreft, verwijs ik naar criminalitieitsstatistieken van de Federale Politie DGR/DRI/BIPOL onder de rubrieken "Diefstal". Het zaak veiligheidsplan 2020-2025 dat door onze politiezone is gepubliceerd en dat u onlangs per e-mail heeft ontvangen, zal u ook van de informatie voorzien.
Wat mijn bevoegdheid “preventie” betreft, is het belangrijk om te weten dat wanneer we het over het gevoel van veiligheid hebben, we rekening moeten houden met het objectieve karakter van onveiligheid (politiegegevens) en het subjectieve karakter van het "gevoel". Om dit te doen:
  • Zoals gezegd komen de gemeenschappen achter rechtstreeks tussenbeide op basis van objectieve gegevens van de politie, of het nu gaat om fietsendiefstal, inbraak, diefstal door bedrog, enz., de politie kan ons objectieve gegevens verstrekken.
  • De opvoeders van CEMPA creëren banden tussen de generaties en vermenigvuldigen de acties, zodat senioren vreedzaam kunnen leven met jongeren en kinderen (door het creëren van intergenerationele workshops), maar ook door het creëren van evenementen die de bevolking verenigen (ongeacht leeftijd, ethniciteit, sociale en financiële verschillen). Er zij ook aan herinnerd dat punten van spanning regelmatig door de burgemeester of de politiediensten worden doorgegeven aan de gemeenschapswachters die in contact komen met de jongeren of minderjarigen om de geconstateerde spanningen te bespreken en te verminderen.
  • Huiswerkscholen werken met kinderen om te voorkomen dat ze de school verlaten; we weten allemaal dat het verlaten van de school deel uitmaakt van de "demotivatieen ontmoediging" van een deel van de jeugd en, als gevolg daarvan, van een toename van de jeugddelinquentie.
  • Via sociale bemiddeling die vecht tegen geweld tussen buren maar ook tegen geweld binnen het gezin.
  • Door middel van tertiaire preventie (toezicht op verdachten en bestrijding van recidive) door de PASAPA-dienst, die bemiddeling biedt voor gemeentelijke administratieve sancties en toezicht op werkstraffen en gemeenschapsdienst.
Wat de Rode Klooster betreft, worden er dag en nacht regelmatige politiepatrouilles uitgevoerd, de boswachters (die officieren van de gerechtelijke politie zijn) zijn 24 uur per dag oproepbaar, de Leefmilieudienst van Brussel en de vredeshandhavers van onze gemeente zorgen voor een aanwezigheid gedurende de dag. Het sociaal toezicht wordt door de twee conciërges ter plaatse uitgevoerd.
  • Antwoord van Mevrouw Sophie de Vos, Schepen:
De gebouwen zijn voorzien van een inbraakalarm.
Het pand van Paard en Bos werd aan het begin van het jaar beveiligd door de grote raam uit te rusten met een intrekbaar hek.
Er zijn twee conciërges ter plaatse aanwezig. De politie patrouilleert regelmatig in het pand. Er zijn 24 uur per dag boswachters op afroep en overdag zijn er parkwachters.
Na diverse gesprekken met paard en bos blijkt dat de dieren niet zijn uitgerust met chips zoals onze huisdieren, wat zou kunnen helpen om de daders van de dierendiefstallen te vinden.