Bestuur & Politiek

Ontvangst van een herdenkingsplaat van Amnesty International ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – Aktename

De raad,
Daar Amnesty International al vele jaren actief is op het gemeentelijk grondgebied,
Dat, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Amnesty International beslist heeft om deze verjaardag te vieren in onze gemeente,
Door aan de raad twee herdenkingsplaten en een boek te schenken; de platen bevatten het volgende citaat van Eleanor ROOSEVELT: "Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden."
NEEMT AKTE
van de overhandiging van een herdenkingsplaat en een boek van Amnesty International ter herinnering aan de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.