Bestuur & Politiek

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2018 - Rekening

De Raad

Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, artikel 3 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117,

Beslist

De rekening van de VZW « Gestes et Création » dienstjaar 2018 goed te keuren.

Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.