00223052019A0010

DE RAAD,
Herzien de beraadslaging 002/04.04.2019/A/0019 houdende Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)".
Gezien de oproep tot het indienen van kandidaten aan de fractievoorzitters van de democratische politieke partijen die in de Gemeenteraad zijn vertegenwoordigd;
Rekening houdend met de aanvragen die op de volgende data zijn ontvangen:
  • 18.01.2019 - Mevrouw Cécile Henrard, G.E. Lebonlaan 105/b005 - 1160 Oudergem (MR-OpenVLD)
  • 01.02.2019 - Mevrouw Christine Bogaert, René Stevenslaan 13 - 1160 Oudergem (Liste du Bourgmestre)
  • 01.02.2019 - Mevrouw Nathalie Wyns, Argussenlaan 30 - 1160 Oudergem (Liste Citoyenne 1160)
  • 07.02.2019 - Mevrouw Joséphine Arpaillange, Jean-François Leemanslaan 45 - 1160 Oudergem (ECOLO-GROEN)
  • 11.03.2019 - Mevrouw Emmanuelle Poznanski, Alexis Willemstraat 16 - 1160 Oudergem (PS)
BESLUIT
de volgende personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de politieke partijen van de Gemeenteraad in het Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem.
  • Mevrouw Cécile Henrard
  • Mevrouw Christine Bogaert
  • Mevrouw Nathalie Wyns
  • Mevrouw Joséphine Arpaillange
  • Mevrouw Emmanuelle Poznanski
Dit beraadslaging wordt door de dienst Sociale Coördinatie overgemaakt aan het Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem en aan de betrokkenen.