Bestuur & Politiek

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor een subsidie voor de aankoop van fietsboxen

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de artikels 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 ;
Gezien de opportuniteit om een  subsidie te verkrijgen van 20.800,00 € voor de aankoop van fietsboxen op de openbare ruimte  ;
BESLIST :
- om de  overeenkomst , als bijlage, die de modaliteiten opstelt voor de terbeschikkingstelling van deze  subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed te keuren