Bestuur & Politiek

Overeenkomst over de aansluiting aan de aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overeenkomst over de aansluiting aan de aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de levering, de installatie, het onderhoud van fietsparkeervoorzieningen en -uitrusting voor de ontwikkeling van fietsparkeervoorzieningen

 

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de artikels 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 ;
Gezien de mogelijkheid om een beroep te doen op de centrale aankoopdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap voor de levering, de installatie, het onderhoud van fietsparkeervoorzieningen en -uitrusting voor de ontwikkeling van fietsparkeervoorzieningen  (BP.A20/794);
BESLIST :
om de bepalingen goed te keuren van onderhavige overeenkomst die de voorwaarden regelt voor de aansluiting aan de aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
om toestemming aan het Schepencollege te geven om de onderhavige overeenkomst af te sluiten en te belasten met de uitvoering