Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het vastgoedproject Deltaview

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Onze aandacht werd getrokken door een artikel in Immo Vlan (4 juni 2021) waarin een "emblematisch" vastgoedproject werd aangekondigd, genaamd Deltaview, langs de Triomflaan. Dit project behelst de bouw van twee torens, een van 13 verdiepingen en de andere van 23 verdiepingen (slechts twee verdiepingen lager dan de ITT-toren of de Blue Tower aan de Louizalaan, om u een idee te geven). Op de website van het project is er zelfs sprake van 24 verdiepingen.
Voor zover we weten, is ten minste een van de twee torens niet opgenomen in het RPA Delta/Herrmann-Debroux.
Vandaar de volgende vragen:
  • Wat is het verband tussen het project Deltaview en het RPA Delta/Herrmann-Debroux? Was er enige coördinatie tussen beide projecten?
  • Sinds wanneer heeft het college kennis van dit project? Sinds de installatie van het CHIREC op de site? Sinds de voorstelling van de eerste versie van het RPA?
  • Hoe staat het met de "iconische" toren op de site Delta die is opgenomen in het ontwerp van RPA, wetende dat onze raad zich heeft verzet tegen "buitensporige bouwvolumes"? We herinneren eraan dat het ontwerp van RPA voorziet in de bouw van een toren van 80 meter (wat overeenstemt met 21 verdiepingen) en dat de gemeente vraagt om die hoogte te verlagen tot 60 meter.
  • Krijgen we dan niet één, maar twee torens van meer dan 20 verdiepingen bij de ingang tot de stad?
  • Zijn er andere grootschalige vastgoedprojecten die niet in het RPA zouden zijn opgenomen? Met andere woorden, moeten we nog meer verrassingen verwachten?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:
De naam "Deltaview" is een initiatief van de firma Willemen Real Estate, die een deel van het project Delta-West ontwikkelt en commercialiseert, waarvoor de vergunning op 3 februari 2017 door het Gewest aan CHIREC werd afgeleverd. Het is een gemengd project dat de bouw beoogt van een complex met 101 appartementen, 102 studentenkamers, een rusthuis met 150 bedden, handelszaken (1.197 m²), de wijziging van de parking (+195 plaatsen) en de toevoeging van een verbindingsweg naar de E411.
De oorspronkelijke vergunningsaanvraag had inderdaad betrekking op een gebouw van 23 verdiepingen met nog eens 108 appartementen. De vergunning voor dit deel van het project is niet afgegeven.
Gelet op de datum van afgifte was dit project natuurlijk gekend ten tijde van de studies voor het RPA Delta/Herrmann-Debroux en werd er rekening mee gehouden. De perimeter van het BBP voor het project CHIREC is niet opgenomen in het RPA.
Het RPA voorziet effectief in een hoog gebouw op de site Delta, op de plaats van de gebouwen van Europ Assistance. Zoals u al zei, heeft onze gemeente uitdrukkelijk verzocht om de hoogte te verlagen van 80 tot 60 meter. Wij krijgen geen kennis van de beslissing die het Gewest zal nemen met betrekking tot het RPA. Die beslissing wordt aangekondigd vóór 21 juli in tweede lezing en daarna wellicht vóór het einde van het jaar in 3de lezing na advies van de Raad van State. De eigenaars van deze gebouwen beraden zich over de ontwikkeling op deze locatie. Wij hebben op dit ogenblik geen informatie over dit project.
De perimeter van het RPA bestrijkt niet het hele grondgebied van Oudergem. Uw vraag over "grootschalige" projecten buiten de perimeter van het RPA is nogal vaag. Ik kan echter het project WASTRA noemen, waarvan u op de hoogte bent gebracht, een project tussen de Colruyt en de Generaal Jacqueslaan waarvoor een vergunning is afgegeven maar waartegen beroep is aangetekend, een project langs de Waversesteenweg op de site Carodec/voormalig Mega-magazijn waarvoor de aanvraag bij het Gewest is ingediend, en de projecten Serenity (vergunning in behandeling bij het Gewest) en Papiermolen (vergunning afgegeven door het Gewest).