Bestuur & Politiek

Overlijden van de Heer Bruno Collard - Eerbetoon en akteneming

De Raad zal beginnen met een minuut stilte voor de heer Bruno Collard.
Het woord zal dan worden gegeven aan de Burgemeester en aan de fractieleider.
De raad neemt akte van het overlijden van de Heer Bruno Collard, Schepen.