Bruno Collard

Schepen Bruno Collard is van ons heengegaan

De gemeente Oudergem heeft een van de meest opmerkelijke figuren uit haar recente geschiedenis verloren.

Meer

Overlijden van de Heer Bruno Collard - Eerbetoon en akteneming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Bruno COLLARD. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Carinne LENOIR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.09.2020

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns aangaande mobiliteit

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): wildparkeren van steps in zelfbediening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): reparatie van de openbare weg (Guillaume Lefeverlaan)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Klachten van de burgers op het vlak van veiligheid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): Gustave Demeylaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160): schilderwerken aan traphal en toiletten van gemeentehuis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) betreffende het gebouw in Kouter 87

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) met betrekking tot de eindhalte van de nachtbus aan Herrmann-Debroux

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het beleid inzake de plaatsing van de fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de plassen op niveau -2 van de parking van het gemeentehuis en het Cultureel Centrum

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de bewakingscamera's

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over voorbehouden parkeerplaatsen (PBM, kiss & ride, kinderdagverblijven)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck: gevaarlijk karakter van het kruispunt van de Beaulieulaan met de oprit van de autosnelweg

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van de heer Bruno Collard

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer