Nieuws

Terug naar news

Schepen Bruno Collard is van ons heengegaan

 

De gemeente Oudergem heeft een van de meest opmerkelijke figuren uit haar recente geschiedenis verloren.

Bruno Collard is op 14 augustus overleden. Hij is 63 jaar geworden.

Bruno Collard was sinds 1995 actief als schepen. Al vanaf zijn eerste mandaat nam hij enkele belangrijke bevoegdheden op zich, zoals stedenbouw, milieu en vooral openbare ruimte, een bevoegdheid die hij meer dan 23 jaar behartigde. De schitterende speeltuinen in onze gemeente zijn er overigens op initiatief van Bruno Collard gekomen. Rond de jaren 2000 was hij eveneens de drijvende kracht achter het uitgebreide programma voor de beveiliging van de openbare ruimte.

Bruno Collard was sinds 2006 schepen voor Preventie. In die functie zette hij zich met hart en ziel in voor het Preventiehuis. De problemen van jongeren in een zogenaamd 'rijke gemeente' bracht hij bewust onder de aandacht. Hij is de oprichter van de CEMPA, een cel straatwerkers met wie hij een vriendschappelijke band had. 

Ook op gewestelijk vlak was Bruno Collard actief, weliswaar in een meer discrete rol. In de jaren 90 en tot 2004 was hij secretaris van het kabinet van Didier Gosuin toen laatstgenoemde minister van Milieu was. Hij voerde die functie eveneens uit tijdens het laatste ministeriële mandaat van Didier Gosuin tussen 2014 en 2019. Daarnaast had hij ook een bestuursfunctie bij Leefmilieu Brussel.

Iedereen die Bruno Collard gekend heeft, omschrijft hem als een man met het hart op de juiste plaats, een levensgenieter die graag tijd doorbracht met vrienden en vol passie kon vertellen over zijn grote liefde: de gemeente. Het was een man van zijn woord, een man met een luisterend oor die steeds klaarstond om anderen te helpen. Een vriend.

Bruno was ook een echtgenoot en een vader. Het college, de gemeenteraad en het volledige gemeentebestuur willen dan ook hun oprechte medeleven betuigen aan zijn echtgenote en hun drie kinderen.

 

 

Een condoleanceregister is geopend in het Gemeentehuis (bij de ingang van de dienst Bevolking - niveau 0).

De administratie zal op maandag 24/08 om 11u één minuut stilte respecteren.