Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad op de site van de gemeente.

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Sinds enkele maanden wordt de gemeenteraad uitgezonden op de site van de gemeente.
Dat is een goede zaak en we zouden graag weten hoe het College dat in de toekomst zal aanpakken, wanneer de vergaderingen weer face-to-face kunnen plaatsvinden.
Vandaar de volgende vragen:
  • Zullen de uitzendingen van de gemeenteraad op de website worden voortgezet na de huidige crisissituatie?
  • Zo ja, in welke vorm en binnen welke termijn?
  • Zou het mogelijk zijn de vergaderingen live uit te zenden op sociale media, zoals in andere gemeenten het geval is?
  • Hoe lang zullen de archieven worden bewaard en voor het publiek toegankelijk blijven?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Lieve Jorens, schepen:
  • Zullen de uitzendingen van de gemeenteraad op de website worden voortgezet na de huidige crisissituatie?
Ja, de voorbereidingen hiervoor zijn lopende.
  • Zo ja, in welke vorm en binnen welke termijn?
Er zal geen onderbreking zijn tussen de uitzending van de virtuele gemeenteraad en de start van de uitzendingen van de fysieke gemeenteraden. De uitzending van de fysieke gemeenteraad zal ofwel gebeuren door een externe firma die hiervoor wordt ingehuurd, ofwel via een investering voor technische uitrusting van de zaal van de gemeenteraad.
  • Zou het mogelijk zijn de vergaderingen live uit te zenden op sociale media, zoals in andere gemeenten het geval is?
De uitzending zal minstens op de website van de gemeente worden uitgezonden. De uitzending kan verder verspreid worden via sociale media.
  • Hoe lang zullen de archieven worden bewaard en voor het publiek toegankelijk blijven?
Er wordt voorzien dat de videobestanden, na de live-uitzending, in mp4 formaat aan de gemeente worden aangeleverd. Ze blijven dus beschikbaar om te herbekijken. Ze zullen minstens 1 jaar via de website toegankelijk blijven.