Bestuur & Politiek

Vervrouwelijking van de openbare ruimte « Meer vrouw op straat” : uitslag van de stem van de inwoners – Goedkeuring van de toekenning van de namen

DE RAAD
Gelet op het artikel 5 van het samenwerkingsakkoord van 22 januari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de éénmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens ;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de circulaire van de Federale Minister van binnenlandse zaken van 23 februari 2018 “Best-Address. - Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer” ;
Overwegende het volgende :
Het vervrouwelijkingsproces van de openbare ruimte " Meer vrouw op straat ! ging eind 2020 van start om de inwoners via een stemming te laten kiezen welke vrouwen in de gemeente geëerd zullen worden [#002/16.06.2020/B/0007# - dossier 43158 & folder als bijlage 1] ;
De stemmingsfase (via de gemeentelijke website of telefonisch bij de dienst participatie) werd op 31/12/2020 afgesloten ;
Er werden 864 stemmen geteld (849 op het Franstalig formulier en 15 op het Nederlandstalig formulier)
Samenvattende tabel van de stemmen :
 • Het steegje dat de Leemanslaan en de Lessirelaan verbindt
  • Monique Martin - 97
  • Maurane - 109
  • Maria Vignol - 120
  • Maria Gomrée de Morialmé - 223
  • Les Blanchisseuses - 78
 • Het rondpunt van de Invalidenlaan onderaan de Sint-Juliaanskerklaan
  • Monique Martin - 152
  • Maurane - 339
  • Maria Vignol - 91
  • Maria Gomrée de Morialmé - 34
  • Les Blanchisseuses - 180
 • De doorgang tussen de Steenolaan en de Wahalaan
  • Monique Martin - 165
  • Maurane - 70
  • Maria Vignol - 146
  • Maria Gomrée de Morialmé - 147
  • Les Blanchisseuses - 152
 • Het park van de Koninklijke Jacht
  • Monique Martin - 133
  • Maurane - 165
  • Maria Vignol - 193
  • Maria Gomrée de Morialmé - 98
  • Les Blanchisseuses - 132
 • Het steegje dat door de Appelbloesemgaarde gaat
  • Monique Martin - 128
  • Maurane - 119
  • Maria Vignol - 146
  • Maria Gomrée de Morialmé - 149
  • Les Blanchisseuses - 133
Volgens deze resultaten, zijn hier de plaatsen in de gemeente die aan elke vrouw moeten worden toegewezen:
 1. Maurane - Het rondpunt van de Invalidenlaan onderaan de Sint-Juliaanskerklaan
 2. Maria Vignol - Het park van de Koninklijke Jacht
 3. Monique Martin - De doorgang tussen de Steenolaan en de Wahalaan
 4. Les Blanchisseuses – Het steegje dat door de Appelbloesemgaarde gaat
 5. Maria Gomrée de Morialmé - Het steegje dat de Leemanslaan en Lessirelaan verbindt
De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie heeft haar goedkeuring gegeven voor de toekenning van de bovenvermelde namen op datum van 02/02/2021 (ref. bijlage 2)
BESLIST :
Om zijn toestemming te geven betreffende de plaats die aan elke vrouw moet worden toegewezen in het kader van vervrouwelijkingsproces van de openbare ruimte “Meer vrouw op straat” :
 1. Maurane - Het rondpunt van de Invalidenlaan onderaan de Sint-Juliaanskerklaan
 2. Maria Vignol - Het park van de Koninklijke Jacht
 3. Monique Martin - De doorgang tussen de Steenolaan en de Wahalaan
 4. Les Blanchisseuses – Het steegje dat door de Appelbloesemgaarde gaat
 5. Maria Gomrée de Morialmé - Het steegje dat de Leemanslaan en Lessirelaan verbindt