Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de Burgemeester toestemmende de organisatie van de kermes van het Transvaal van 1ste tot 10 mei 2020
 2. Besluit van de Burgemeester toestemmende de tijdelijke installatie van een Food-Truck, Chaudronlaan, op 26 april 2020
 3. Besluit van de Burgemeester van 24 maart 2020 houdende een verbod op het afplakken van vensters en glazen deuren in voor the publiek toegankelijke instellingen
 4. Vergunning van de beheerder : AH/SD/DG/2020/002
 5. Vergunning van de beheerder : B1-250356
 6. Vergunning van de beheerder : B1-248498
 7. Vergunning van de beheerder : B1-248504
 8. Vergunning van de beheerder : B1-248529
 9. Vergunning van de beheerder : B1-225890
 10. Vergunning van de beheerder : B1-252666
 11. Vergunning van de beheerder : B1-253280
 12. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.