Bestuur & Politiek

Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2018 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, en meer bepaald wat artikel 3 betreft ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meerbepaald artikel 117,
Beslist
De rekening van de VZW « Maison des jeunes d’Auderghem  » dienstjaar 2018 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.