Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de toegang tot het Rouge-Cloître.

Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
De pers (Sud Presse, 14 november 2020) berichtte op zondag 8 en woensdag 11 november dat het onmogelijk was om de Rode-Klooster met de auto te bereiken. Volgens uw verklaringen, mijnheer de burgemeester, zou het een initiatief zijn van het Gewest (Leefmilieu Brussel), en niet van de gemeente of de politiezone.
We begrijpen dat het goede weer en de opsluiting veel wandelaars hebben aangemoedigd om de site te bezoeken. We begrijpen ook dat het verkeer in deze sector moeilijk is en dat grote bijeenkomsten van mensen zoveel mogelijk moeten worden vermeden.
Wij betreuren echter dat de wandelaars niet gewaarschuwd zijn en dat er geen mobiliteitsoplossingen worden aangeboden aan gehandicapten die ook van de schoonheid van de site willen genieten. Inderdaad, de toegang tot de Rode-Klooster te voet is ofwel zeer steil ofwel zeer lang als u moeite heeft met lopen.
Onze vragen zijn de volgende:
  • Is de gemeente op de hoogte van het initiatief van het Gewest? Heeft zij haar mening kunnen geven, die blijkbaar geen probleem was in het gebied?
  • Als noch de gemeente, noch de politie op de hoogte zijn gebracht, moet er dan niet een andere manier van werken worden overwogen om een herhaling van deze situatie te voorkomen?
  • Welke oplossingen ziet de gemeente op langere termijn voor een tweeledige vraag:
    • Hoe los je het probleem van het autoverkeer in deze smalle steegjes en op een even kleine als lelijke parkeerplaats op?
    • Als de parking wordt verwijderd of beperkt, hoe kunnen gehandicapten dan worden geholpen om toegang te krijgen tot het terrein?
Dank u wel.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, Schepen
De gemeente is niet op de hoogte van het initiatief van het Gewest.
De gemeente heeft zich niet kunnen uitspreken.
Ik begrijp dat uw opmerking "dat er geen probleem was in het gebied" niet.
Ja, we moeten een andere manier van werken overwegen, zoals Leefmilieu Brussel ondertussen heeft beloofd.
Voor uw laatste twee vragen verwijs ik u naar leefmilieu Brussel, waarmee we al contact hebben opgenomen en waar we u er ook aan hebben herinnerd dat er rekening moet worden gehouden met de toegang tot de site voor mensen met een handicap. 
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
Als burgemeester kan ik bevestigen dat ik niet op de hoogte was van de sluiting van de toegang door de diensten van Leefmilieu Brussel, de beheerder van de site. Deze situatie is uiterst schadelijk omdat het heeft geleid tot het uitstellen van soms ongecontroleerd parkeren in de buurten die aan het terrein grenzen. Dit beheer is niet langer aanvaardbaar, zoals trouwens wordt erkend door Leefmilieu Brussel. Zij hebben zich er ook toe verbonden een protocol op te stellen over de toegang tot de site, zodat deze situatie zich in de toekomst niet meer voordoet. Ik zal hier bijzonder goed op letten. Een gecoördineerd beheer van de toegang van auto's tot de site is meer dan noodzakelijk. Het terrein is erg krap en moet goed worden beheerd om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten te allen tijde toegang hebben tot het terrein.