Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de Heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de vaccinatieplaatsen

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
L'Echo van vrijdag 15 januari 2021 wijdt een artikel aan de toekomstige Covid-vaccinatiecentra in Brussel. In het artikel staat dat negen van de tien toekomstige centra al zijn geïdentificeerd en dat er heel wat suggesties zijn voor het laatste centrum, dat waarschijnlijk in het zuidoosten van de hoofdstad zal worden ingericht. Het zuidoosten van de hoofdstad dat, afgezien van Sint-Pieters-Woluwe (volgens hetzelfde artikel), tot nu toe stiefmoederlijk werd behandeld in de strategie voor het opzetten van de vaccinatiecentra.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Zou Oudergem het 10de vaccinatiecentrum kunnen onthalen?
  2. Zo ja, in welke infrastructuur?
  3. Kan het testcentrum in de Idiersstraat ook instaan voor de vaccinaties?
  4. Hoeveel speelruimte hebben de gemeenten om te beslissen om een extra vaccinatiecentrum in te richten, eventueel kleiner dan de 10 "grote" centra?
  5. Wat zijn de plannen om de vaccinatie van mensen zonder papieren of vast adres te organiseren?
  6. De burgers stellen zich bovendien heel wat vragen bij het vaccinatiebeleid: is er een communicatieplan voor de inwoners van Oudergem, vooral voor ouderen en geïsoleerde personen?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
De vaccinatiestrategie valt onder de bevoegdheid van de gewestelijke en federale overheden. De plaatselijke besturen werken hieraan mee als partners, zij het met een beperkte bewegingsruimte.
Om een "groot" vaccinatiecentrum te kunnen onthalen, moet er aan een reeks voorwaarden worden voldaan. De ruimte moet meer dan 1.200 vierkante meter groot zijn, moet gemakkelijk toegankelijk zijn, een parking hebben en moet gedurende de volledige vaccinatieperiode en dus een heel groot deel van 2021 beschikbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Oudergem niet over ruimtes beschikt die aan deze criteria voldoen. Initiatieven met private eigenaars kunnen eventueel worden overwogen, maar die besprekingen zullen op het niveau van de GGC plaatsvinden.
We hebben de mogelijkheid overwogen om het testcentrum in de gebouwen van de gemeente om te bouwen tot een vaccinatiecentrum, maar dit is een privélaboratorium dat nog niet erkend is om vaccinaties uit te voeren en dat niet voldoet aan de eisen van het gewest.
We hebben niettemin een voorstel gedaan voor een ruimte in de gemeente die eigendom is van private eigenaars en de bal ligt nu bij het gewest.
Wat de vaccinatie van mensen zonder papieren en zonder vast adres betreft, wachten we op de richtlijnen van de GGC daaromtrent.
Tot slot geef ik mee dat bij de GGC momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de communicatiestrategie inzake vaccinatie. De plaatselijke besturen zullen uiteraard fungeren als tussenschakel en hun burgers informeren, zoals we dat sinds het begin van deze pandemie hebben gedaan.