Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave / ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/08.01.2019/B/0027# Peuterzorg Gemeentelijke kinderdagverblijven : Aankoop en onderhoud van de software voor de gecentraliseerde inschrijving voor de gemeentelijke kinderdagverblijven. 12000 844/74253
#002/08.01.2019/B/0038# Publieke Ruimte Installatie van akoestische panelen in 4 lokalen van "Académie" - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - aanduiding van de raadplegen firma's 5.702,80€ tvac 722/72460
#002/22.01.2019/B/0052# Publieke Ruimte Aankoop van een boormachine voor de "CS le Souverain" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 216,71 100/74498
#002/22.01.2019/B/0118# Human Resources aankoop van extra kaarten bestemd voor de prikking en de toegang tot de gemeentelijke parking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 200 pièces (cartes) à 498€ + 20€ frais de transport + TVA = approximativement 518,00€ 120/74253
#002/29.01.2019/B/0054# Publieke Ruimte Vervanging van de afvalwaterpomp in het kunstcentrum van het Rood Klooster - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1.899,70 € TVAC 100/724.60
#002/29.01.2019/B/0055# Publieke Ruimte Aankoop van mobiele containers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 292,82 100/744.98
#002/29.01.2019/B/0059# Publieke Ruimte Aankoop van polymethacrylaatplaten - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/- 5.000/an 100/744.98
#002/29.01.2019/B/0065# Publieke Ruimte Vervanging van een diepvriezer voor de kribbe "les Chatons" - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 266 € tvac 100/744.98
#002/29.01.2019/B/0066# Publieke Ruimte Vervanging van een koelkast en een microgolfoven op de kribbe "les Oursons" - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 144€ tvac 100/74498
#002/29.01.2019/B/0069# Publieke Ruimte Levering van banden voor de voertuigen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van het BLB en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/- 15.000/an 136/745.52
#002/29.01.2019/B/0085# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (switch, kabels RJ45, kabels USB, externe schijven voor de kribbes en Chirec) - Onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur te kiezen - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te consulteren firma's - Aanduiding van de opdrachtgever. 1.170,00€ (tvac) 120/74253
#002/05.02.2019/B/0044# Publieke Ruimte Aankoop van een asbak voor "Crèche les Oursons" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 238,07 100/74498
#002/05.02.2019/B/0048# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave 2708,39 100/744.98
#002/05.02.2019/B/0050# Publieke Ruimte Herinrichting van de klassen in de lokalen van de "blauwe zaal " en de refter van de kleuterschool van 'cs du Souverain' - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van het bijzonder lastenboek en de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 90000 722/72460
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.