Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de Burgemeester, waarbij het gebouw gelegen Waversesteenweg 1133 te 1160 Oudergem ongezond verklaard is
 2. Besluit van de Burgemeester, waarbij het gebouw gelegen Maurice Charlent straat 7 te 1160 Oudergem ongezond verklaard is
 3. Besluit van de Burgemeester toestemmende een korte film filmen op de 2 februari 2019
 4. Besluit van de Burgemeester waarbij de begrafenis wordt bevolen van een behoeftige die om redenen van volksgezondheid op het grondgebied van de gemeente is overleden
 5. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de stichting tegen kanker gedurende het jaar 2019 toelaat
 6. Vergunning van de beheerder : B1 202257
 7. Vergunning van de beheerder : B1 192767
 8. Vergunning van de beheerder : B1 183305
 9. Vergunning van de beheerder : B1 202667
 10. Vergunning van de beheerder : B1 202328
 11. Vergunning van de beheerder : B1 202308
 12. Vergunning van de beheerder : B1 201883
 13. Vergunning van de beheerder : B1 180115
 14. Vergunning van de beheerder : B1 203026
 15. Vergunning van de beheerder : B1 203006
 16. Vergunning van de beheerder : B1 202778
 17. Vergunning van de beheerder : B1 203173
 18. Vergunning van de beheerder : B1 142867
 19. Vergunning van de beheerder : B1 185268
 20. Vergunning van de beheerder : B1 202308
 21. Vergunning van de beheerder : B1 201169
 22. Vergunning van de beheerder : B1 204427
 23. Vergunning van de beheerder : B1 192767
 24. Vergunning van de beheerder : B1 187612
 25. Vergunning van de beheerder : B1 157265
 26. Vergunning van de beheerder : B1 197537
 27. Vergunning van de beheerder : B1 204865
 28. Vergunning van de beheerder : B1 145803
 29. Vergunning van de beheerder : B1 205071
 30. Vergunning van de beheerder : B1 115580
 31. Vergunning van de beheerder : B1 142867
 32. Vergunning van de beheerder : B1 206133
 33. Vergunning van de beheerder : B1 206700
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.