Bestuur & Politiek

Overeenkomst betreffende de ‘opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus’ - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 117;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen van de 26 januari 2017 ;
Gezien de gemeente Oudergem van plan is om “geluidsniveaumeters” aan te kopen voor:
  • Het cultureel centrum van Oudergem, Vorstlaan 183: 4 zalen ;
  • De gemeenschappelijke academie van Oudergem, Scholierenstraat 7: 1 zaal ;
  • Buitenevenementen (concerten, spektakels).
Gezien er een subsidie van 8.532€ aan de gemeente Oudergem werd toegekend door Leefmilieu Brussel voor de aankoop van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus (Referentie van de opdracht voor de subsidie: SUB/2017/Auderghem/Sonomètre; Referentie van de beraadslaging van het College: #002/21.11.2017/B/0015#);
Gezien deze subsidie werd ingevoerd op het jaar 2019 op het begrotingsartikel 930/485.48;
Gezien er een opdrachtencentrale werd toegewezen aan de leverancier Active Audio S.A. en dat het in werking is getreden op 4/06/2018 voor een periode van een jaar;
Gezien de gemeente Oudergem van plan is om het volgende aan te kopen :
  • 3 registratietoestel met display (wifi optie) + installatie;
  • 2 registratietoestel met display (wifi optie en 3G/4G optie) + installatie;
  • 1 externe kalibrator.
Gezien de kostprijs van dit materiaal in totaal 7802,08€ incl. BTW bedraagt ;
Gezien de uitgave zal worden ingevoerd op het begrotingsartikel 930/744.98.
BESLIST
Om de goedkeuring te geven aan de overeenkomst betreffende de ‘opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus’ ;
Om de Gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester te belasten met de handtekening van de overeenkomst.