Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het beleid inzake de plaatsing van de fietsboxen

Mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 januari heb ik terloops gevraagd waarom de bewoners niet van tevoren op de hoogte werden gebracht van de plaatsing van een fietsbox in hun buurt, zodat ze van deze nieuwe dienst konden profiteren.
Aangezien het een informele vraag was, was de gemeentesecretaris zo vriendelijk om mij per e-mail te antwoorden. In essentie lijkt het erop dat alleen bewoners die het initiatief nemen om bij de gemeente een aanvraag in te dienen een reële kans hebben om een plek in de toekomstige fietsbox te hebben. Dit betekent dat wanneer de uitrusting in een straat wordt geïnstalleerd, deze al vrijwel volzet is. En dan heb ik het alleen nog maar over bewoners die willen dat er een fietsbox geplaatst wordt. Wie niet alleen voordelen ziet, bijvoorbeeld op het vlak van parkeren of het gebruik van de voetpaden, heeft evenmin inspraak.
Ik betreur het dat niet alle inwoners van Oudergem op voet van gelijkheid worden behandeld op het gebied van informatie. Wat lezen we op 27 november 2018 immers op de website van de gemeente? "Negen exemplaren (fietsboxen) zullen binnenkort worden geïnstalleerd. En "Volgend jaar komen er nog bij". Waar? Wanneer? Wat moet ik doen om mijn mening te geven of gebruik te maken van de dienst? De gemiddelde burger is gereduceerd tot speculatie.
Ik wil graag 4 vragen stellen:
 1. Kunt u ons het aantal en de locaties van de reeds geïnstalleerde fietsboxen meedelen?
 2. Waar zullen de toekomstige fietsboxen worden geplaatst?
 3. Aangezien ik lees, nog steeds op de site, dat "de plaatsen in een fietsbox zijn voorbehouden aan fietsers die over geen ruimte beschikken om hun fiets thuis op te bergen (NB: als je een garage hebt, wat heeft het dan voor zin om je fiets buiten te gaan parkeren?) en die zich voornamelijk met de fiets verplaatsen om van en naar het werk te gaan". Hoe controleert u deze laatste voorwaarde? Ik hoop dat u er niet op rekent dat buren elkaar gaan verklikken?
 4. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om fietsdiefstal in de boxen te voorkomen?
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
 • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
Tot op heden werden er 33 fietsboxen geïnstalleerd op de volgende locaties:
In 2015
 1. Lammerendries aan de even kant, in het kleine grasveld
 2. Demeylaan, oneven kant, tegenover nr. 76
 3. Amblèvestraat
 4. Ter hoogte van het Heilig-Hartsquare in het grasveld
 5. Pauwenstraat: Op de hoek met Hertogendal
 6. Achter de Sint-Annakerk
 7. G. Keyenlaan: Op de hoek met de Waversesteenweg
 8. Vandergotenstraat, naast de toegang tot de Groene Wandeling
 9. Dorpelingenwijk: Aan de ingang van het Sportcentrum
In 2016
 1. Onderaan de Invalidenlaan:
 2. Hertogendal, tegenover nr. 328
 3. Hertogendal, tegenover nr. 126
 4. Parking Waversesteenweg tegenover nr. 1917
 5. de Brouckèrelaan, hoek Janssen
 6. Vrijwilligerslaan 83
 7. Vrijwilligerslaan 47
 8. Balisplein
In 2017
 1. Ch. Brassinelaan, hoek Triomflaan
 2. Driebruggenstraat, naast nr. 69
 3. Sint-Juliaanskerklaan – voor de school, tegenover de Lefeverlaan
 4. Zwartkeeltjeslaan (aan het begin van de laan, in de voetpaduitstulping).
 5. Invalidenlaan, ter hoogte van Charlent
 6. Watermaalse Steenweg, ter hoogte van Roodenberg;
 7. Centrum Vriendschapsplein.
 8. Papiermolenstraat hoek met Lemaire (Verhuizing van de box aan de Chaudronlaan)
In 2018
 1. Vrijwilligerslaan ter hoogte van nr. 81
 2. Vandrommelaan hoek met Sloordelle
 3. Vandergotenstraat naast de bestaande box
 4. Zwartkeeltjeslaan hoek met Kanarielaan
 5. Hankarsquare, centrale berm
 6. Schoonejansstraat aan de kant van het viaduct
 7. Scholierenstraat na de technische toegang tot het Scholencentrum
 8. Claeslaan hoek met Crocklaan
Voor 2019 bevinden de volgende wijken zich in de selectiefase op basis van de inventarisatie van de lopende aanvragen bij onze diensten:
 1. Vriendschapswijk
 2. Vandrommelaan 2
 3. Vandrommelaan 3
 4. Watermaal/Invaliden 
 5. Javaux hoek met invaliden
 6. Lebon - Henrard
 7. Balis
 8. onbepaald
We hebben een lijst met kandidaten, die we steeds actueel houden, ongeacht of ze zich spontaan of na het lezen van de gemeentekrant of na het raadplegen van de website hebben aangemeld. Momenteel zijn er meer dan 50 aanvragen in behandeling, zonder de huishoudens mee te tellen die 2 plaatsen vragen.
De gunningscriteria zijn inderdaad de criteria die u noemt. Het feit dat fietsen voornamelijk wordt gebruikt voor woon-werkverkeer wordt niet specifiek gecontroleerd. Het is de begunstigde van de gebruiksovereenkomst die zich op zijn erewoord verbindt op het ogenblik van de ondertekening van het document.
Er zijn geen specifieke veiligheidsmaatregelen aangezien het gaat om met een sleutel beveiligde fietsenstallingen. De eigenaar maakt zijn fiets in de fietsenstalling vast aan de fietsbogen met een hangslot.