Bestuur & Politiek

Vervanging van één lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

DE RAAD,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
Gelet op zijn beraadslaging van 21.03.2019 houdende “Verkiezing van de leden van de Raad voor maatschappelijkk welzijn (ref. 002/21.01.2019/A/0007) ;
Gezien de beëdiging van mevrouw Véronique TACK in de Raad voor de sociale actie
Gelet op het onslag van Mevrouw Véronique TACK (brief van 15.10.2019)
Gezien het volgende
De voordrachtakt van de te vervangen lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is ondertekend door vier gemeenteraadsleden, Mevrouw Jasmine BOUMRAYA, de Heer Christian GRETRY, Mevrouw Marie-Pierre BAUWENS en de Heer Vincent MOLENBERG.
Mevrouw Jasmine BOUMRAYA, de Heer Christian GRETRY en Mevrouw Marie-Pierre BAUWENS zijn nog steeds leden van de gemeenteraad.
De Heer Vincent MOLENBERG is nog meer lid van de gementeraad
Mevrouw Jasmine BOUMRAYA, de Heer Christian GRETRY en Mevrouw Marie-Pierre BAUWENS hebben een nieuwe voordrachtakt ondertekend, overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing van de leden van de Raden van Openbare Centra voor Maatschappelijk Optreden;
Deze daad ziet er zo uit:
GEMEENTERAADSLEDEN DIE DE VOORDRACHT DOEN.
Mevrouw Jasmine BOUMRAYA, de Heer Christian GRETRY en Mevrouw Marie-Pierre BAUWENS
KANDIDAAT WERKENDE LID
  1. De Heer Alan LENGLET (Ambtenaar), geboren op 17.06.1977 en wonende Blankedellegaarde 13, 1160 Oudergem
KANDIDATEN OPVOLGERS
  1. De Heer Sidney DECOCK (zonder beroep), geboren op le 18.12.1956, wonende Waversesteenweg 1823, 1160 Oudergem
  2. Mevrouw Linda RAEYEN (Ambtenaar), geboren op 29.10.1957, wonende Robert Willamestraat 11 1160 Oudergem
Verkozen is tot werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn :
De Heer Alan LENGLET
Verkozen is tot opvolgers van de heer Alan Lenglet, de Heer Sidney DECOCK (eerste opvolger) en Mevrouw Linda RAEYEN (tweede opvolger)
Dit proces-verbaal zal in dubbel exemplaar overgemaakt worden aan het Rechtscollege van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad alsook aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest belast met Plaatselijke Besturen.