Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de inzameling van huishoudelijk afval

Zitting van 29.06.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:05:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.06.2023 - Goedkeuring
 2. 00:05:53 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:05:59 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:06:04 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:06:11 | Goedkeuring van de gezamenlijke opdrachtovereenkomst met Enodia en aanstelling van de vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité voor de gunning en uitvoering van deze opdracht
 6. 00:06:22 | O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2022 - Goedkeuring
 7. 00:08:14 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2023
 8. 00:08:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2023.
 9. 00:09:06 | Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 10. 00:09:13 | Gemeenterekening van het dienstjaar 2022 - Voorlopige afsluiting.
 11. 00:09:24 | Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2023
 12. 00:09:58 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2022.
 13. 00:10:04 | Belastingreglement - Belasting op antennes voor telecommunicatie, signaaloverdracht en informatie-uitwisseling via hertzgolven - Begrotingsjaren 2023 tot 2026
 14. 00:10:20 | Overheidsopdracht van diensten voor de aanstelling van een multidisciplinair team van projectontwerpers belast met het ontwerp en de controle van de uitvoering van de renovatie van het gemeentehuis van Oudergem en het OCMW-gebouw - Goedkeuring van de gunning van het contract en verhoging van de begroting
 15. 00:10:42 | Overheidsopdracht van diensten voor "bijstand bij de verhuizing en de inrichting van de lokalen van de administratieve diensten van de gemeente van Oudergem - Goedkeuring van het bestek 02/CA2023 en van de documenten van de opdracht - Goedkeuring van de raming en van de begrotingswijziging - Goedkeuring van de plaatsingsprocedure
 16. 00:10:50 | Aktename van het ongunstig besluit van het Hof van Beroep van Brussel van 25 mei 2023 (zaak 2017/AF/47) en cassatieberoep
 17. 00:11:07 | PARTcours/ParKUNST 2024 - Biënnale van hedendaagse kunst in openlucht - overeenkomst tussen de gemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem
 18. 00:11:20 | Gedeelde begroting 2021 - Project nr. 52 - Overeenkomst met SRL Intergeneratio voor de organisatie van fietstochten
 19. 00:11:32 | Bekrachtiging van de overeenkomst voor de organisatie van professionele communicatiecursussen tussen de Gemeente en het Instituut voor Sociale Promotie van Oudergem (IAPS)
 20. 00:11:46 | BBP DELTA PARTIM 13 - Gedeeltelijke wijziging van BBP DELTA PARTIM 13 - Besluit tot gunning van de opdracht voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport aan de projectontwikkelaar die is aangewezen op basis van het gewijzigde bestek.
 21. 00:12:26 | Ontwerp en bouw ("Design & Build") van een geïntegreerd skatepark onder het Watermaelviaduct
 22. 00:12:44 | Gemeentelijke verordening over de actie "Iedereen het water in" - Goedkeuring
 23. 00:12:57 | Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie door de Koning Boudewijnstichting voor debouw van een fietsenstalling voor leerlingen van basisschool Blankedelle - Goedkeuring van de overeenkomst
 24. 00:13:08 | Herinrichting van de voetpadden tot dezelfde standaard - 2023 tot 2025 - CSC 9-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek
 25. 00:13:46 | Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de subsidie van het investeringsproject voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentewegen van 2023 tot 2025.
 26. 00:13:57 | Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad
 27. 00:14:05 | Ondertekening van de subsidieovereenkomst voor de aanleg van fietsenstallingen en dropzones.
 28. 00:14:14 | Ondertekening van de subsidieovereenkomst voor de indienstneming door de gemeente van een VTE's voor een periode van drie jaar voor de uitwerking, de uitvoering en opvolging van het Lokaal Mobiliteitscontract Vogelzang.
 29. 00:14:30 | Vastelling van de basishuur van de appartementen van het gebouw Kouter 87.
 30. 00:14:38 | Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2022 - Rekening - Voorlopige goedkeuring
 31. 00:14:47 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 32. 00:14:59 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Overvlucht / Startbaan 01
 33. 00:22:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus project
 34. 00:33:17 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over krakers in Oudergem op de Vorstlaan 199
 35. 00:39:30 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over thermografie vanuit de lucht van de gebouwen van de stad
 36. 00:54:07 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de inzameling van huishoudelijk afval
 37. 01:06:01 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) betreffende de opening van de loketten van de burgerlijke stand uitsluitend op afspraak en de ontwikkeling van administratieve procedures via het e-loket
 38. 01:16:33 | Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Waversesteenweg 1013-1017
 39. 01:29:38 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): hervorming "MILAC"
 40. 01:41:10 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): centrum Oekraïne