Bestuur & Politiek

Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gelet op de begroting voor het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand afgesloten op 14 september 2020;
Overwegende dat de raad van beheer van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand een financiële tussenkomst van 9.101,91 € vraagt die ten laste genomen moet worden door de gemeente in verhouding met het aantal gelovigen die er gehuisvest zijn, en dat het aandeel als volgt samengesteld worden:
  • Oudergem: 3.034,58 €
  • Watermaal-Bosvoorde: 6.067,33 €
Overwegende dat deze begroting dusdanig gewijzigd in evenwicht sluit;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2021 van de Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onderhavige beraadslaging, in zevenvoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk belast met Plaatselijke Besturen.