Bestuur & Politiek

Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op het arbeidsrglement, artikel 23, § 1, 1ste alinea : " Een vierde van het totaal der dagen voorzien op het verlofblad mag overgedragen worden naar het volgend burgerlijk jaar. De overbrenging zal niet meer geldig zijn na 30 april."
Gelet op de goedkeuring van het overlegcomité van 16.09.2020,
BESLUIT
De ongebruikte jaarlijkse vakantiedagen toegekend voor het jaar 2020 aan de personeelsleden worden ambtshalve uitgesteld. De uitgestelde vakantiedagen van 2020 moeten worden opgenomen tegen 31 december 2021. 
Om dit te doen wordt er afgeweken van artikel 23 § 6, 1ste alinea.