Bestuur & Politiek

Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 123;
Gelet op het Koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen;
Gezien de aanvraag ingediend door de heer Werner Van Mieghem, projectleider, op 30/08/2017 om bijenkorven te vestigen op de daken van het Willegems Sportcentrum, Dorpelingstraat;
Gezien het volgende:
 • Het College heeft op 09/01/2018 zijn principeakkoord gegeven voor het project van een bijenstal op de daken van het Willegems Sportcentrum, Dorpelingstraat (#002/09.01.2018/B/0020#)
 • De aanvraag van 2018 omvatte de plaatsing van een bijenstal met maximaal 3 bijenkasten op het dak van het Willegems Sportcentrum, Dorpelingenstraat, dit was een verzoek van de vrijwilligers en bewoners van de Tuin van de Dorpelingen, die op zoek waren naar een imker. Het doel was om minstens twee gekwalificeerde Brusselse imkers die lid zijn van de SRABE (Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses Environs), bij voorkeur uit Oudergem, de mogelijkheid te bieden de bijenteelt ter plaatse uit te oefenen en het publiek in Oudergem te sensibiliseren voor de natuur in de stad: honingproeverij, bezoek aan de bijenstal, enz.;
 • De overeenkomst is op 31/03/2019 verstreken;
 • Verzoeker wenst de overeenkomst te verlengen op voorwaarde dat:
  • De nieuwe aanvraag geldt voor de plaatsing van maximum 4 bijenkorven. 
  • De nieuwe aanvraag geldt voor een periode van 2 jaar, die ingaat op 01/06/2021 en eindigt op 31/05/2023.
 • Een aangifte van klasse 3 is noodzakelijk omdat de rubriek 133-A van de ingedeelde inrichting van toepassing is op bijenstallen met 3 tot 4 bijenvolken.
 • De precaire gebruiksovereenkomst, die moet worden ondertekend door de gemeente, de SRABE, de verantwoordelijke imker en de tweede imker van het project;
beslist :
 • de verlenging van de overeenkomst voor een bijenstal op de daken van het Willegems sportcentrum goed te keuren;
 • De naleving van de in de bijlage vermelde exploitatievoorwaarden op te leggen;
 • De Leefmilieudienst opdracht te geven erop toe te zien dat de exploitant een milieuverklaring indient;
 • De diensten Leefmilieu en Publieke Ruimte op te dragen toe te zien op de naleving van deze exploitatievoorwaarden.