2012 - Reglementen

 • Uittreksel 278  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijigingen - gepublieerd op 19.12.12
 • Uittreksel 275  - Verkeerpolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen - gepublieerd op 19.10.12
 • Uittreksel 274  - Gemeentepersoneel - huisoudelijke reglement aangaande de indisponibiliteitstelling - wijzigingen - gepublieerd op 19.10.12
 • Uittreksel 273  - Bijzonder bestemmingsplan - Delta - onderwerping aan openbaar onderzoek  - gepublieerd op 19.10.12
 • Uittreksel 272  - Wijziging van het reglement “ Belasting op de nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven.” - gepublieerd op 10.10.12
 • Uittreksel 271  - Gemeentepersoneel - Arbeidsreglement - gepublieerd op 10.10.12
 • Uittreksel 270  - Algemene politiereglement, wijziging : artikel 42 §1bis - gepublieerd op 10.10.12
 • Uittreksel 269  - Administratief statuut van het gemeentepersoneel - Wijziging - gepublieerd op 10.10.12
 • Uittreksel 268  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - Autovrije dag - gepublieerd op 27.06.12
 • Uittreksel 267  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer- besteden straten aan kinderspelen. - gepublieerd op 27.06.12
 • Uittreksel 266  - Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen. - gepublieerd op 20.06.12
 • Uittreksel 265  - Wijziging van het reglement betreffende diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen. - gepublieerd op 20.06.12
 • Uittreksel 264  - Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofdoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben - gepublieerd op 23.05.12
 • Uittreksel 263  - Huishoudelijk reglement van "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" - gepublieerd op 22.05.12
 • Uittreksel 262  - Arbeidsreglement van "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" - gepublieerd op 22.05.12
 • Uittreksel 261  - Arbeidsreglement van "Académie Communale de Musique et de Théâtre Franz Constant" - gepublieerd op 22.05.12
 • Uittreksel 260  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen - gepublieerd op 10.04.12
 • Uittreksel 259  - Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het gemeentelijke stadion - gepublieerd op 16.02.12
 • Uittreksel 258  - Gedeeltelijke afschaffing/Wijziging van het gemeentelijk bouwreglement (K.B. van 31/3/1967). - gepublieerd op 16.02.12
 • Uittreksel 257  - Vrijwillige indisponibiliteitsstelling voorafgaand aan het pensioen. – Dienstjaar 2012 - gepublieerd op 16.02.12
 • Uittreksel 256  - Arbeidsreglement - gepublieerd op 16.02.12

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr256

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 02 februari 2012, met als onderwerp:

- Arbeidsreglement

bekendgemaakt werden, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10 februari 2012.

Oudergem, 10 februari 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uit treksel uit het afkondigingsregister nr257

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de reglementen van de Gemeenteraad, gedateerd op 15 december 2011, met als onderwerp:

- Vrijwillige indisponibiliteitsstelling voorafgaand aan het pensioen. – Dienstjaar 2012

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 13 februari 2012.

Oudergem, 13 februari 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr258

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 02 februari 2012, met als onderwerp:

- Gedeeltelijke afschaffing/Wijziging van het gemeentelijk bouwreglement (K.B. van 31/3/1967)

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14 februari 2012.

Oudergem, 14 februari 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr259

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 24 november 2011, met als onderwerp:

- Bezettingsreglement en reglement van interne orde van het gemeentelijke stadion

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15 februari 2012.

Oudergem, 15 februari 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr260

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 maart 2012, met als onderwerp:

- Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04 april 2012.

Oudergem, 03 april 2012

 
De Gemeentesecretaris d.d.,  De Burgemeester d.d.,
C. ALDERWEIRELDT P. DESPINETO

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr261

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 maart 2012, met als onderwerp:

- Arbeidsreglement van "Académie Communale de Musique et de Théâtre Franz Constant"

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16 april 2012.

Oudergem, 16 april 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr262

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 maart 2012, met als onderwerp:

- Arbeidsreglement van "Institut Auderghemois de Promotion Sociale"

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16 april 2012.

Oudergem, 16 april 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr263

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 maart 2012, met als onderwerp:

- Huishoudelijk reglement van "Institut Auderghemois de Promotion Sociale"

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16 april 2012.

Oudergem, 16 april 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr264

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 02 februari 2012, met als onderwerp:

- Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofdoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25 mei 2012.

Oudergem, 25 mei 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr265

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 31 mei 2012, met als onderwerp:

-   Wijziging van het reglement betreffende diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning indien geen vergunning werd verkregen.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 13 juni 2012.

Oudergem, 13 juni 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr266

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 29 maart 2012, met als onderwerp:

-   Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22 juni 2012.

Oudergem, 22 juni 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr267

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement vanhet College van Burgemeester en Schepenen, gedateerd op 12 juni 2012, met als onderwerp:

- Tijdelijk reglement betreffende het verkeer- besteden straten aan kinderspelen.

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22 juni 2012.

Oudergem, 22 juni 2012

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr268

 

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement vanhet College van Burgemeester en Schepenen, gedateerd op 12 juni 2012, met als onderwerp:

- Tijdelijk reglement betreffende het verkeer - autovrije dag

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22 juni 2012.

Oudergem, 22 juni 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr269

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 28 juni 2012, met als onderwerp:

- Administratief statuut van het gemeentepersoneel - Wijziging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09 juli 2012.

Oudergem, 09 juli 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr270


De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Algemene politiereglement, wijziging : artikel 42 §1bis

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04 oktober 2012.

Oudergem, 03 oktober 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr271

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Gemeentepersoneel - Arbeidsreglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08 oktober 2012.

Oudergem, 08 oktober 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr272

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Wijziging van het reglement “ Belasting op de nachtwinkels en telecommunicatiebedrijven.”

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08 oktober 2012.

Oudergem, 08 oktober 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr273

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Bijzonder bestemmingsplan - Delta - onderwerping aan openbaar onderzoek

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09 oktober 2012.

Oudergem, 09 oktober 2012

De dd Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

C. ALDERWEIRELDT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr274

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Gemeentepersoneel - huisoudelijke reglement aangaande de indisponibiliteitstelling - wijzigingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10 oktober 2012.

Oudergem, 08 oktober 2012

De dd Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

C. ALDERWEIRELDT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr275

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27 september 2012, met als onderwerp:

- Verkeerpolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15 oktober 2012.

Oudergem, 15 oktober 2012

De dd Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

C. ALDERWEIRELDT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr276

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 25 oktober 2012, met als onderwerp:

- Wijziging van het reglement “Belasting op de brandstofpompen”

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 07 november 2012.

Oudergem, 07 november 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr278

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 13 december 2012, met als onderwerp:

- Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18 december 2012.

Oudergem, 18 december 2012

De Gemeentesecretaris,

 De Burgemeester,

E. SCHOONBROODT

D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.