Bestuur & Politiek

2014 - Reglementen

 • Uittreksel 358  - Algemeen Politiereglement - wijziging - gepublieerd op 19.12.14
 • Uittreksel 357  - Gemeentebegroting - dienstjaar 2015 - Voorlopige goedkeuring. - gepublieerd op 19.12.14
 • Uittreksel 356  - Belastingreglement op de totaal of gedeeltijdelijk onbewoonde gebouwen. - gepublieerd op 19.12.14
 • Uittreksel 355  - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing". - gepublieerd op 19.12.14
 • Uittreksel 354  - Reglement " Aanvullende belasting op de personebelasting". - gepublieerd op 19.12.14
 • Uittreksel 353  - Wijziging van het arbeidsreglement - gepublieerd op 05.12.14
 • Uittreksel 352  - Organiek reglement Adviesraad cultuurbeleidplanning - gepublieerd op 28.11.14
 • Uittreksel 351  - Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel : Uitgifte van elektronisch maaltijdcheques vanaf 1 januari 2015 - gepublieerd op 31.10.14
 • Uittreksel 350  - Wijziging van de artikels 47 en 70 van het administratief statuut van het gemeentepersoneel. - gepublieerd op 31.10.14
 • Uittreksel 349  - Aanpassing van de personeelskaders van het administratief - en werkliedenpersoneel en van het personeel van de kinderdagverblijven. - gepublieerd op 31.10.14
 • Uittreksel 348  - Gemeenterekening van het dienstjaar 2013 - gepublieerd op 21.10.14
 • Uittreksel 347  - Administratief statuut van het gemeentepersoneel. Wijzigingen van de artikels 14, 17 en 70. - gepublieerd op 24.07.14
 • Uittreksel 346  - Wijziging van het arbeidsreglement (weglating van de clusule betreffende de proefperiode, instelling van een verplichte aanwezigheidsperiode voor de medische controle, wijziging van de uurroosters van het onderhoudsperoneel in de scholen). - gepublieerd op 24.07.14
 • Uittreksel 345  - Algemeen Politiereglement - gepublieerd op 23.07.14
 • Uittreksel 344  - Protocolakkoord betreffende de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - goedkeuring. - gepublieerd op 23.07.14
 • Uittreksel 343  - Aanwijzing van het Collegelid verantwoordelijk voor het onderzoek van fiscale geschillen volgens artikel 9§§ 2 tot 4 van het ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen - gepublieerd op 16.07.14
 • Uittreksel 342  - Autoloze dag van 21 september 2014 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer. - gepublieerd op 16.07.14
 • Uittreksel 341  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer- besteden straten aan kinderspelen gedurende de manden juli & augustus 2014. - gepublieerd op 16.07.14
 • Uittreksel 340  - Reglement van de toewijzing van gemeentelijke woningen. Wijziging - gepublieerd op 01.07.14
 • Uittreksel 339  - Model van het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - bekrachtiging - gepublieerd op 01.07.14
 • Uittreksel 338  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen  - gepublieerd op 02.06.14
 • Uittreksel 337  - Wijziging van 27 belasting-reglementen ten gevolge van de inwerking treden van de Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen  - gepublieerd op 02.06.14
 • Uittreksel 336  - Gemeentepersoneel : Wijziging van het arbeidsreglement (Wijziging van de uurroosters van het personeel tewerkgesteld in het gemeentelijk Stadium, in het Gymnasium en het Sportcentrum “Willegems”) - gepublieerd op 04.04.14
 • Uittreksel 335  - Wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kribben - gepublieerd op 03.02.14
 • Uittreksel 334  - Algemeen Politiereglement - gepublieerd op 31.01.14
 • Uittreksel 333  - Begroting 2014 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 332  - Rekening 2012 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 331  - Begroting 2013 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 330  - Rekening 2011 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 329  - Begroting 2012 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 328  - Rekening 2010 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 327  - Begroting 2011 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 326  - Rekening 2009 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 325  - Begroting 2010 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 324  - Rekening 2008 - gepublieerd op 30.01.14
 • Uittreksel 323  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2014. - gepublieerd op 30.01.14

 

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr323

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2014.
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.01.2014

Oudergem, 21.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 05/03/2014
Ref : 2959131643

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr324

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.06.2009, met als onderwerp :

- Rekening 2008

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.06.2009
Oudergem, 24.01.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr325

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2009, met als onderwerp :

- Begroting 2010
bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.12.2009

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUI

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr326

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.06.2010, met als onderwerp :

- Rekening 2009

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.06.2010

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr327

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 16.12.2010, met als onderwerp :

- begroting 2011

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 17.12.2010

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd. 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr328

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.06.2011, met als onderwerp :

- Rekening 2010

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.07.2011

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr329

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 15.12.2011, met als onderwerp :

- Begroting 2012

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.12.2011

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd. 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr330

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.06.2012, met als onderwerp :

- Rekening 2011

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.07.2012

Oudergem, 24.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr331

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.12.2012, met als onderwerp :

- Begroting 2013

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.01.2013

Oudergem, 24.01.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr332

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.2013, met als onderwerp :

- Rekening 2012

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.2013

Oudergem, 24.01.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd. 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr333

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordening van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.12.2013, met als onderwerp :

- Begroting 2014

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.01.2014

Oudergem, 24.01.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

  De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr334

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.2014, met als onderwerp :

- Algemeen Politiereglement

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.01.2014

Oudergem, 31.01.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 07/04/2014
Ref : 2959439207

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr335

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.01.2014, met als onderwerp :

- Wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kribben

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.02.2014

Oudergem, 31.01.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 27/03/2014
Ref : 2959752540
 
 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr336

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.02.2014, met als onderwerp :

- Gemeentepersoneel : Wijziging van het arbeidsreglement (Wijziging van de uurroosters van het personeel tewerkgesteld in het gemeentelijk Stadium, in het Gymnasium en het Sportcentrum “Willegems”)

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.03.2014

Oudergem, 13.03.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 05/05/2014
Ref : 2960028871

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr337

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.2014, met als onderwerp :

 • Wijziging van 27 belasting-reglementen ten gevolge van de inwerking treden van de Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.06.2014

Oudergem, 02.06.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

  De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 22.10.2014
Ref : 2961100291

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr338

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.05.2014, met als onderwerp :

 • Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.06.2014

Oudergem, 02.06.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr339

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.06.2014, met als onderwerp :

 • Model van het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - bekrachtiging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.06.2014

Oudergem, 27.06.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 18.08.2014
Ref : 2961514005

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr340

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.06.2014, met als onderwerp :

 • Reglement van de toewijzing van gemeentelijke woningen. Wijziging

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.07.2014

Oudergem, 01.07.2014

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 26.08.2014
Ref : 2961526318

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr341

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging vanhet Schepencollege, gedateerd op 11.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.07.2014

Oudergem, 15.07.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr342

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging vanhet Schepencollege, gedateerd op 11.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.07.2014

Oudergem, 15.07.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr343

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging vanhet Schepencollege, gedateerd op 11.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.07.2014
Oudergem, 16.07.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,
E. SCHOONBROODT D. GOSUIN

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr344

De dd Burgemeester van de Gemeente Oudergem bevestigt dat het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.07.2014, met als onderwerp:

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.07.2014

Oudergem, 22.07.2014

            De Gemeentesecretaris,                                             De dd Burgemeester,

 

 

            E. SCHOONBROODT                                            Ch. MAGDALIJNS

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 12.09.2014
Ref : 2961884245

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr345

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.07.2014

Oudergem, 22.07.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 16.09.2014
Ref : 2961876226

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr346

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.07.2014

Oudergem, 22.07.2014

 
De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 12.09.2014
Ref : 2961921653

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr347

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.07.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.07.2014

Oudergem, 22.07.2014

 
De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 21.10.2014
Ref : 2961921545

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr348

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de verordering van de Gemeenteraad, gedateerd op 26.06.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.10.2014

Oudergem, 21.10.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 21.10.2014
Ref : 2962236756

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr349

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.10.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.10.2014

Oudergem, 24.10.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 08.12.2014
Ref : 2963675979

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr350

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.10.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 27.10.2014

Oudergem, 24.10.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 08.12.2014
Ref : 2963676071

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr351

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.10.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.11.2014

Oudergem, 03.11.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 10.12.2014
Ref : 2963676078

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr352

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.11.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.11.2014

Oudergem, 28.11.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 14.01.2015
Ref : 2963836489

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr353

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.11.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.12.2014

Oudergem, 02.12.2014
 

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 14.01.2015
Ref : 2964426574

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr354

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.12.2014

Oudergem, 19.12.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 19.03.2015
Ref : 2964093636

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr355

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.12.2014

Oudergem, 19.12.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 21.04.2015
Ref : 2965302343

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr356

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.12.2014
Oudergem, 19.12.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr357

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.12.2014
Oudergem, 19.12.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

 De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 25.02.2015
Ref : 2964371147

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr358

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het reglement van de Gemeenteraad, gedateerd op 18.12.2014, met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.12.2014
Oudergem, 19.12.2014

De Gemeentesecretaris,  De dd Burgemeester,
E. SCHOONBROODT Ch. MAGDALIJNS

De stukken betreffende het reglement liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 17.03.2015
Ref : 2964801825