Bestuur & Politiek

2017 - Reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  435  -  Gemeentepersoneel : Administratief statuut van het gemeentepersoneel. - In overeenstemming brengen met de besluiten van 4 mei 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  434  -  Belasting Reglement op de private woningen, hotels, logeerhuizen, pensions en gelijkvaardige inrichtingen, vehuurde gemeubelde kamers en gemeubelde appartementen - Wijziging  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  433  -  Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  432  -  Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing.  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  431  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeente personeel : Toekenning van gratis MIVB abonnementen aan de gemeenteagenten, vergoeding voor het fietsgebruik voor woon-werkverkeer en voetgangerspremie voor de verplaatsingen woonplaats-werk, gesubsidieerd door het Gewest.  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  430  -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel : Integratie van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2017 dragende “nieuw sociaal handvest”. - Aanpassing van artikel 26 bis aan de nieuwe regels inzake sociale zekerheid van de stagiaires agenten. - Aanpassing van de bedragen die aan de leden, secretarissen en helpers van examenkommissies toegekend worden.  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  429  -  Gemeentebegroting - dienstjaar 2018- Voorlopige goedkeuring  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  428  -  Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen  - gepublieerd op  22.12.17
 • Uittreksel  427  - Wijziging van Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte. - gepublieerd op 01.12.17
 • Uittreksel  426  - Reglement betreffende het algemene kader van het intern controlesysteem - gepublieerd op 01.12.17
 • Uittreksel  425  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 29.11.17
 • Uittreksel  424  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 08.11.17
 • Uittreksel  423  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 04.10.17
 • Uittreksel  422  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli & augustus 2017. - gepublieerd op 30.06.17
 • Uittreksel  421  - Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten - gepublieerd op 30.06.17
 • Uittreksel  420  - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2018 - gepublieerd op 30.06.17
 • Uittreksel  419  - Gemeenterekening van het dienstjaar 2016 - Voorlopige afsluiting. - gepublieerd op 30.06.17
 • Uittreksel  418  - Autoloze dag van 17 september 2017 - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer. - gepublieerd op 21.06.17
 • Uittreksel  417  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 14.06.17
 • Uittreksel  416  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2017 - gepublieerd op 02.06.17
 • Uittreksel  415  - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de schoolvakantie (Pasen) van 1er april 2017 tot 17 april 2017 tussen 9u00 en 19u00. - gepublieerd op 31.03.17
 • Uittreksel  414  -  Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning - wijziging  - gepublieerd op  31.03.17
 • Uittreksel  413  - Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies - gepublieerd op 26.01.17

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr413

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.01.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.01.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De dd Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Carine Alderweireldt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
10.03.2017
Ref :
2980535170

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr414

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr415

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.03.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 31.03.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr416

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr417

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 13.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr418

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr419

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
12.10.2017
Ref :
2983558652

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr420

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
28.08.2017
Ref :
2983044601

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr421

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr422

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.06.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.06.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr423

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 03.10.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.10.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr424

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 07.11.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08.11.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr425

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 28.11.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.11.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr426

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.11.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
18.01.2018
Ref :
2985725746

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr427

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 30.11.17met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
26.01.2018
Ref :
2985662340

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 428

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Ministerieel besluit 2986307094 - 06.02.2018
Het artikel 13bis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oudergem, ingevoegd bij de beslissing van de voormelde raad op 21.12.2017, wordt vernietigd.

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 429

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
20.03.2018
Ref :
2986043848

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 430

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986020744

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 431

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986020818

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 432

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986171431

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 433

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986171604

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 434

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

 

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986170642

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 435

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.12.17 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.12.17

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.02.2018
Ref :
2986015712

Terug naar het tabel