2021 - Reglementen

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

(...)

Meer :  VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

Laatste publicaties

 • Uittreksel  612  -  Gemeentebegroting - dienstjaar 2022 - Voorlopige goedkeuring  - gepublieerd op  24.12.21
 • Uittreksel  611  -  Wijziging aan het belasting Reglement op de uithangborden  - gepublieerd op  24.12.21
 • Uittreksel  610  -  Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing  - gepublieerd op  24.12.21
 • Uittreksel  609  -  Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing  - gepublieerd op  24.12.21
 • Uittreksel  608 - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk - gepublieerd op 21.12.21
 • Uittreksel  607  -  Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”  - gepublieerd op  26.11.21
 • Uittreksel  606  -  Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging  - gepublieerd op  26.11.21
 • Uittreksel  605  -  Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden  - gepublieerd op  26.11.21
 • Uittreksel  604  -  Reglement betreffende het Telewerk charter  - gepublieerd op  26.11.21
 • Uittreksel  603  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  09.11.21
 • Uittreksel  602 - Politiebesluit van de Minister-President tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van 14.10.2021 - gepublieerd op 04.11.21
 • Uittreksel  601 - Besluit van de burgemeester houdende opheffing van het besluit van de burgemeester van 31.07.2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker in bepaalde openbare plaatsen in Oudergem, het besluit van de burgemeester van 05.08.2020 tot verplichting van het dragen van een mondmasker op speeltuinen in Oudergem en houdende opheffing van de politieverordening van de burgemeester van 04.11.2020 houdende veiligheidsmaatregelen betreffende de zittingen van de gemeentelijke organen en van het OCMW in het kader van de coronacrisis. - gepublieerd op 22.10.21
 • Uittreksel  600  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis  - gepublieerd op  22.10.21
 • Uittreksel  599 - Politiebesluit van de Minister-President tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 en houdende intrekking van het politiebesluit van 30.09.2021 - gepublieerd op 15.10.21
 • Uittreksel  598 - Wat is een Covid Safe Ticket (CST) en hoe kan U er één krijgen ?  - gepublieerd op 13.10.21
 • Uittreksel  597  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2021. Ratificatie van de beslissing.  - gepublieerd op  24.08.21
 • Uittreksel  596  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer voor de organisatie van de "Strapdag" van de school Wonderwoud op 17 september 2021.  - gepublieerd op  24.08.21
 • Uittreksel  595 - 30 september 2021 - Politiebesluit van de ministerpresident dat ertoe strekt nieuwe sanitaire restricties ter bestrijding van Covid-19 te bepalen en bepaalde gezondheidsmaatregelen die opgenomen zijn in het politiebesluit van de minister-president van 30 augustus 2021 te verlengen - gepublieerd op 01.10.21
 • Uittreksel  594  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2021.  - gepublieerd op  20.07.21
 • Uittreksel  593  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2021.  - gepublieerd op  06.07.21
 • Uittreksel  592  -  Autoloze dag - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  29.06.21
 • Uittreksel  591  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende zomervakantie 2021.  - gepublieerd op  29.06.21
 • Uittreksel  590 - Gemeenterekening van het dienstjaar 2020 - Voorlopige afsluiting. - gepublieerd op 25.06.21
 • Uittreksel  589  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2022  - gepublieerd op  25.06.21
 • Uittreksel  588  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende zomervakantie 2021.  - gepublieerd op  22.06.21
 • Uittreksel  587  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende zomervakantie 2021.  - gepublieerd op  15.06.21
 • Uittreksel  586  -  Reglement van de wedstrijd voor gratis deelname aan voetbalkampen in het gemeentelijk stadion  - gepublieerd op  28.05.21
 • Uittreksel  585  -  Wijziging van het subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021  - gepublieerd op  28.05.21
 • Uittreksel  584 - Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  583 - Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het werkliedenpersoneel - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  582 - Gemeentelijk reglement betreffende de certificaten van kennis van het Frans of het Nederlands - gepublieerd op 29.04.21
 • Uittreksel  581  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de paasvakantie 2021.  - gepublieerd op  30.03.21
 • Uittreksel  580  -  Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2021.  - gepublieerd op  26.03.21
 • Uittreksel  579  -  Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra  - gepublieerd op  26.03.21
 • Uittreksel  578  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de paasvakantie 2021.  - gepublieerd op  23.03.21
 • Uittreksel  577  -  Belasting reglement op de tweede verblijven - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  576  -  Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  575  -  Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen - Vernieuwing  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  574  -  Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  573  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging  - gepublieerd op  26.02.21
 • Uittreksel  572  -  Besluit van de Burgemeester waarbij wordt bevolen om administratieve beschermingsmaatregelen te treffen voor daklozen wegens de huidige koudegolf  - gepublieerd op  10.02.21
 • Uittreksel  571  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  09.02.21
 • Uittreksel  570  -  Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten  - gepublieerd op  29.01.21

 

Alle publicaties

 

 

 


Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 570

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.01.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.01.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 571

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 572

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging het Besluit, gedateerd op 09.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
Thibault Delforge Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 573

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 574

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 575

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 576

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 577

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.02.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.02.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 578

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 23.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 579

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 580

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 26.04.2021

Ref : 2021-021264

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 581

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 30.03.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.03.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr582

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr583

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr584

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.04.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 585

De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.05.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.05.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 28.06.2021

Ref : 2021-046384

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 586

De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.05.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.05.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 587

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College gedateerd op 15.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 588

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College gedateerd op 22.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 589

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr590

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 591

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 29.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 592

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 29.06.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.06.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 593

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 06.07.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.07.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 594

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 20.07.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 20.07.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr595

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 01.10.21

De stukken  liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 596

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 24.08.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.08.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 597

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 24.08.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.08.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr598

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het document van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gedateerd op 08.10.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 13.10.21

De stukken betreffende dit document liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr599

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het Politiebesluit van de Minister-President, gedateerd op 14.10.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.10.21

De stukken betreffende dit Politiebesluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 600

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.10.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.10.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 22.11.2021

Ref : 2021-052545

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr601

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit, gedateerd op 21.10.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 22.10.21

De stukken betreffende dit besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr602

De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het Politiebesluit van de Minister-President, gedateerd op 28.10.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.11.21

De stukken betreffende het Politiebesluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
Thibault Delforge Alain Lefebvre

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 603

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.11.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.11.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 604

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.11.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.11.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 605

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.11.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.11.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 606

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.11.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.11.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 607

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 25.11.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.11.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr608

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President, gedateerd op 17.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.12.21

De stukken betreffende het besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 609

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.12.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 24.01.2022

Ref : 2022-111676

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 610

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.12.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 24.01.2022

Ref : 2022-111680

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 611

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.12.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

Brief van 24.01.2022

Ref : 2022-111673

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 612

De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.12.21

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

Terug naar het tabel