Bestuur & Politiek

Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

 

Raadplegingsuren

Het archief (vergunningen waarvan de uitvoering voltooid is, maar ook geweigerde of verlopen vergunningen, vergunningen zonder verder gevolg enz.) en de afgegeven stedenbouwkundige vergunningen (afgegeven maar nog niet verlopen vergunningen die in uitvoering zijn, of nog niet zijn uitgevoerd) kunnen tijdens de openingsuren van het loket van de dienst Stedenbouw  geraadpleegd worden; het is niet nodig om een afspraak te maken.

Het raadplegen van het archief kost € 35. Dit is echter gratis voor iedere persoon die een zakelijk recht heeft op het onroerende goed, op vertoon van het document dat dit recht aantoont (eigendomsbewijs, ondertekende koopakte, ondertekend compromis, door alle partijen ondertekende offerte).

Zie ook

Het belastingreglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

 

Documenten die voorgelegd moeten worden om een kopie van de plannen te bekomen

Plannen en documenten kunnen in digitaal formaat (€ 7,50 per bestand) of op papier niet groter dan A3-formaat (€ 0,50 tot € 2, afhankelijk van het type drukwerk) aangeleverd worden.

 

Als u eigenaar bent, brengt u het volgende mee:

  • uw eigendomsbewijs
  • uw identiteitskaart
  • een usb-stick

 

Als u geen eigenaar bent (maar wel een vastgoedkantoor, volmachthouder enz.), brengt u het volgende mee:

  • het eigendomsbewijs (met vermelding van het adres van het onroerende goed en de naam van de eigenaar)
  • akkoord / machtiging / volmacht ondertekend door de eigenaar, die u uitdrukkelijk machtigt om kopieën van de plannen te maken
  • een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar
  • een usb-stick