Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 31.03.2022 - Uitzending

Uitzending

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde en toelichtingsnota

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 2. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 3. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 4. Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad (toelichtingsnota)
 5. Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester (toelichtingsnota)
 6. Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename (toelichtingsnota)
 7. Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename (toelichtingsnota)
 8. Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen. (toelichtingsnota)
 9. Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen. (toelichtingsnota)
 10. Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester (toelichtingsnota)
 11. Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix (toelichtingsnota)
 12. Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging (toelichtingsnota)
 13. BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging (toelichtingsnota)
 14. SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder (toelichtingsnota)
 15. Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud (toelichtingsnota)
 16. Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022 (toelichtingsnota)
 17. Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar. (toelichtingsnota)
 18. Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %). (toelichtingsnota)
 19. Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen. (toelichtingsnota)
 20. Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2021 (toelichtingsnota)
 21. Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2021 (toelichtingsnota)
 22. Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen (toelichtingsnota)
 23. Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem (toelichtingsnota)
 24. Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling (toelichtingsnota)
 25. Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de gemeente Oudergem (toelichtingsnota)