Bestuur & Politiek

Gemeenteraad - 29.09.2022 - Uitzending

Uitzending

 

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 2. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 3. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 4. O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022. (toelichtingsnota)
 5. Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 6. Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 7. Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 8. Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021. (toelichtingsnota)
 9. Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel (toelichtingsnota)
 10. Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 € (toelichtingsnota)
 11. Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen (toelichtingsnota)
 12. Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" (toelichtingsnota)
 13. Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen (toelichtingsnota)
 14. Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt (toelichtingsnota)
 15. Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten (toelichtingsnota)
 16. Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research (toelichtingsnota)
 17. Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren (toelichtingsnota)
 18. Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023) (toelichtingsnota)
 19. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging. (toelichtingsnota)
 20. Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst. (toelichtingsnota)
 21. Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring (toelichtingsnota)
 22. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (toelichtingsnota)
 23. Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat (toelichtingsnota)
 24. Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur (toelichtingsnota)
 25. Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht (toelichtingsnota)
 26. Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis (toelichtingsnota)
 27. Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar (toelichtingsnota)
 28. Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal (toelichtingsnota)
 29. Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de blauwe zone in enkele straten in Boitsfort die grenzen aan onze gemeente Oudergem (toelichtingsnota)
 30. Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan (toelichtingsnota)
 31. Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten (toelichtingsnota)