Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra

Zitting van 27.01.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

 • 00:06:34 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring
 • 00:06:59 | Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie
 • 00:07:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:07:25 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:07:44 | Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
 • 00:08:09 | Ontslag als Burgemeester - Aktename
 • 00:08:33 | Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:08:45 | Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra
 • 00:09:04 | 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.
 • 00:09:23 | Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.
 • 00:10:01 | Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem
 • 00:10:25 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021
 • 00:10:37 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021
 • 00:11:02 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021
 • 00:11:36 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem
 • 00:18:57 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk
 • 00:25:01 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem
 • 00:38:10 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation
 • 00:42:18 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid
 • 00:45:27 | Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg