Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet in het bijzonder art. 117;
Gelet de NMBS een terrein verkoopt gelegen 160 Triomflaan te Oudergem;
Gezien dit terrein openbaar aan de meestbiedende verkocht wordt;
Gelet op de beslissing van het Schepencollege van 8 juli 2019 (ref. 002/08.07.2019/B/0001)  om een bod te doen;
Gelet op het bod van de Gemeente om het terrein voor 1.600.000 € aan te kopen;
Gelet onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van beheer  van de NMBS, het bod aanvaard werd;
Gezien het noodzakelijk is om de ondertekenaars aan te duiden voor het opstelling van de verkoopovereenkomst;
Gelet het verlijden van de akte binnen 4 maanden moet plaatsvinden na de ondertekening van de verkoopovereenkomst;
Gezien de nodige kredieten in begrotingswijziging van de Regie voor grondbeleid moeten voorzien worden alsook in de begroting van de Gemeente;
Gezien de Gemeenteraad deze beslissing moet goedkeuren;
BESLIST :
  • het terrein gelegen te Oudergem 160 Triomflaan,  kadaster 1ste div., sectie A, perceel 50 A 28 voor een oppervlakte van 843 m² aan te kopen voor een bedrag van 1.600.000 €;
  • de heer Bruno Collard, Schepen van de Regie voor grondbeleid en de Heer Marc Brackenier, Beheerder van de Regie aan te duiden tot ondertekenaars van de verkoopovereenkomst en de verkoopakte;
  • Meester Paul Dauwe, notaris te Oudergem, Paradijsvogellaan 24 aan te duiden om de Gemeente te helpen;
  • de nodige kredieten in begrotingswijziging in de begroting van de Regie voor grondbeleid 2019 te voorzien;
  • de nodige kredieten in begrotingswijziging in de begroting van de Gemeente 2019 te voorzien;
  • het Schepencollege te belasten met de uitvoering van deze beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.